Kommentar

Omgrepet nyliberalisme i filosofileksikon

Nyliberalisme har nyleg fått ei eiga oppføring i Stanford Encyclopedia of Philosophy. Den amerikanske filosofiprofessoren Kevin Vallier er forfattaren og han har fråga seg sjølv om nyliberalisme utgjer ein eigen politisk filosofi. Han har samanfatta kjernen i nyliberalismen på føljande måte:

Leksikon. Foto: Kordite CC.BY.NC.
Foto: Kordite CC.BY.NC.

«Nyliberalisme står for at samfunnets politiske og økonomiske institusjonar skal være solid liberale og kapitalistiske, men komplettert av et konstitusjonelt avgrensa demokrati og en moderat velferdsstat. Nyliberalistar støtter liberale rettigheiter og frimarknadsøkonomi for å beskytte fridom og fremje økonomisk velstand. Nyliberalistar er i det store tilhengarar av demokrati, men legger like stor vekt på avgrensingane, som at styreforma er naudsynt. Samtidig som nyliberalistar vanlegvis meiner at staten skal sørge for sosiale forsikringsordningar og offentlege gode, er dei skeptiske mot reguleringsstaten, overdriven statleg forbruk og statleg motsykluspolitikk.»

Du kan lese heile oppføringa på Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer