Kommentar

Strøm er ikke i noe særstilling

En ting er sikkert i strømprisdebatten. Folk er urolige for strømprisen. En del mener Norge produserer så mye strøm at det nærmest (eller til og med?) skal være gratis med strøm i Norge.

Men det har aldri vært slik med olja vår. Det har aldri vært slik at vi har fått billigere bensin på grunn av Equinors produksjon og eksport. Nei, olja eksporterer vi til utlandet, og det ser ut til å være helt greit for de fleste.

Vi kunne imidlertid tatt all den olja sjøl. Latt være å selge den til utlandet.

I stedet velger vi å eksportere den. Fordi vi tjener på det. Det er lønnsomt for Norge å drive oljeproduksjonen på denne måten. For hver krone olja selges for, øker den norske kjøpekrafta med tilsvarende. I snitt tjener den gjengse innbygger på at noen vil ha norsk krone, som dermed øker kjøpekrafta.

Strøm bør ikke være i noe særstilling. Det er ikke automatikk i at innenlandsk produksjon av strøm skal føre til at innenlandske kunder bør få produktet billigere. Vi har aldri fått billigere bensin på grunn av Equinor og innenlandsk oljeproduksjon. Hvorfor skal vi da få billigere strøm? Hvorfor skulle vi gjøre det annerledes med strøm? Hva kommer den apparente inkonsekventheten fra?

Vi bør behandle strøm likt med olje og andre varer vi har mye av og eksporterer utenlandsk. De som mener noe annet, samtidig som de mener nordmenn ikke skal eller trenger å ha forkjørsrett på olja og oljeprodukter, er nødt til å forsøke å forklare hvorfor strøm skal settes på en pidestall.

Mest lest

Arrangementer