Stikkord: energi

Det store energiskiftet

«Energiskiftet» refererer til det globale skiftet fra et energisystem basert hovedsakelig på fossilt drivstoff til et system basert på fornybare og bærekraftige energikilder.

Stor motstand mot oppdrett

Hvis regjeringen skal oppnå målsettingen om vekst i oppdrettsnæringen, må politikere iverksette tiltak som endrer holdninger i deler av befolkningen. Den mostanden vi ser nå vil ikke finansiere velferdstjenester i kommunene.

Mest lest

Arrangementer