Nyheter

Liberale ungdommer mot rasisme

Det er siste dag av Unge Venstres landsmøte. Omkring 100 ungdommer har vært samlet på Røde Kors Konferansesenter i Oslo. Dagens startet med vedtektsendringer, og det skriver vi ikke noe om. Ungdomsorganisasjonen skulle deretter behandle fire politiske uttalelser, noe som er mer interessant.

For organisasjonsnerder kan vi jo nevne at Unge Venstre fredag kveld vedtar hvor mange uttalelser de ønsker å behandle og hvilke. I år ble det alle fire innsendte. Deretter var det frist fredag kl. 21.30 for å sende inn endringsforslag. Det er også fristen til andre dokumenter som skal vedtas, slik som for eksempel Organisatorisk plattform. Dagens uttalelser er litt lengre versjoner av det som mange andre kaller resolusjoner.

Et stemningsbilde fra stemmegivning på landsmøtet. Foto: Bent Johan Mosfjell

Politiske uttalelser

Hittil på møtet hadde medlemmene i Unge Venstre vært svært aktive i debattene. Jeg hadde derfor sett frem til å høre friske debatter om uttalelsene. Her ble jeg imidlertid skuffet. Til de tre første uttalelsene kom det til sammen kun et innlegg fra salen. Vegard Gamme Svello oppfordret folk til å stemme mot hans eget endringsforslag. Noe slikt er ukjent hos de fleste, men i Unge Venstre er det tradisjon for å endre synspunkter. Det er en styrke for ungdomspartiet!

De første uttalelsen hadde tittelen Psykiske lidelser er en ufrihet som vi må løse opp i. Det var en oppfordring om at helsevesenet bør prioritere slike lidelser. De to neste hadde titlene Et antirasistisk samfunn og Kampen mot ekstremisme. De handlet om viktigheten av tiltak mot rasisme og hvor grunnleggende det er for et liberal samfunn å ta et oppgjør med ekstremisme og rasisme. De vil blant annet sette ned en ekstremismekommisjon.

Jeg hadde imidlertid forventninger om at det ville bli debatt knyttet til uttalelsen om høyere utdanning. Her er det mer praktisk realpolitikk og da blir det mer rom for uenighet. Og det ble en engasjert debatt som stort sett holdt et høyt nivå.

Unge Venstre havnet ned på at de ville ha et krav om to sensorer ved alle eksamener og prøver, at de ville fjerne blind sensur og at studenter skulle få eksamen på den målformen de ønsker.

Andreas Hammer Håversen og Hans Jacob Huun Thomsen var aktive i debatten om høyere utdanning Foto: Bent Johan Mosfjell

Underveis i møtet tok vi oss en prat med nyvalgt leder Ane Breivik.

Intervju med nyvalg leder Ane Breivik

Hva var det viktigste som ble vedtatt eller skjedde på landsmøtet?

– Det er ikke lett å svare på. Vi vedtok en politisk uttalelse som vil legge føringer på den politiske virksomheten videre. Etter harde år med korona er det viktig å kunne samles for å diskutere. Det er viktig med meningsbrytning. Vi har jo et stort mangfold. Jeg er også glad for at vi ikke vedtok å gå mot religionsfrihet.

Det er merkelig at noe slikt dukker opp i Unge Venstre?

– Det skyldes nok at vi er en gjeng ateister og noen er nok også litt som Richard Dawkins på syre.

Ane Breivik. Foto: Lene Johansen

Den nye Unge Venstre lederen er kjent for å være frittalende. Hun blir ivrig når neste spørsmål stilles. Hun er engasjert når det gjelder egne medlemmer.

– Er det noen forskjell på nye og gamle medlemmer i spørsmål som dette?

– Vi har jo et stort mangfold også der, og det er en styrke. Noen foreninger består av nesten bare 15 og 16 åringer, mens andre slik som vi fra Bergen, er nesten bare studenter som henger på Kvarteret og drikker øl sammen. Det er spennende for 15 åringer å kunne diskutere med 25 år gamle jusstudenter. Spennet påvirker nok også hva man er engasjert i. For eksempel var det neppe mange over 18 år som tok ordet når det gjaldt fraværsgrensen i videregående.

Hva er det viktigste Unge Venstre skal gjøre for å påvirke Venstre?

– Det er første gang på lenge at vi er i opposisjon. Det viktigste for partiet er å rendyrke sin politiske profil. Vi må rendyrke våre primærstandpunkter. Vi må få frem våre syn på blant annet våre synspunkter på klima og skole og utdannelse. Her er det Unge Venstres jobb å være en pådriver.

Hun er blitt ivrig nå. Hun har bodd lenge i Bergen som student, men som leder i Unge Venstre er det naturlig å lfytte til Oslo. Det er der det skjer.

– Venstre vil imidlertid ha en vanskelig balansegang på Stortinget. I Bergen samarbeider Venstre med Arbeiderpartiet og i fylkestinget på Vestland samarbeider vi med Senterpartiet. Vi er løsningsorienterte. Jeg tror velgerne setter pris på at vi søker makt og innflytelse der det er mulig. Samtidig så består politikk av for mye kompromisser. Fremover må vi være mer kompromissløse.

– Vi må også våge å stå opp mot våre tidligere samarbeidspartnere. Mot Kristelig Folkepartis kristenkonservatisme. Mot Fremskrittspartiet lefling med idéer langt ut på høyresiden. Mot Høyres tendens til å alltid vil ha høyere straffer.

Landsmøtet ble avsluttet med nyvalgt leders tale og sangen nedenfor. De delegatene som Liberaleren pratet med, var svært fornøyd med landsmøtet. Det er tydelig at det er befriende å treffes igjen fysisk. Fjorårets landsmøte var digitalt og det blir ikke det samme.

Våre andre artikler om landsmøtet:

Mest lest

Arrangementer