Kommentar

Krenker koronasertifikatet individets frihet?

For å svare på dette, må man skille mellom koronasertifikatet og restriksjonene som begrenser menneskers handlinger. Dette skillet er essensielt for å komme med god kritikk av dagens politikk. Da koronasertifikatet ble lansert som en politisk mulighet i vår, ble det et ramaskrik blant enkelte liberalister. De ble mer sinte over dette enn den totale nedstengningen av hele samfunnet året før. Ikke all motstanden var panikkartet, og jeg tvilte meg vel frem til at et slikt sertifikat ikke var ønskelig. Vi publiserte også et godt innlegg mot koronasertifikatet, eller vaksinepass som det også ble kalt.

Krenker koronasertifikatet din frihet?

Det at staten utsteder et slikt sertifikat krenker ikke individets frihet i større grad enn offentlig utstedelse av pass eller førerkort. Hvis vi ser bort fra kostnadene for skattebetalerne, er dokumentene i seg selv ingen krenkelse. Det er en bekreftelse på at du har tatt en vaksine (eller innehatt sykdommen eller tatt en test). På samme måte som pass viser at du er norsk statsborger og førerkort at du har kvalifisert deg for å kjøre bil. Så kan vi selvsagt diskutere om kravene til statsborgerskap og førerkort er for strenge eller nødvendige.

De krenker imidlertid ikke mine rettigheter i særlig grad.

La oss se litt mer praktisk på det. Jeg har koronasertifikat. Jeg elsker moderne legevitenskap og tok selvsagt koronavaksinen med glede. Hvis vi sammenligner meg med en som valgte å ikke ta vaksinen, og dermed ikke fikk koronasertifikatet, hva blir resultatet?

Jeg kan ikke se at den andre personen på noen måter har fått redusert sin frihet sammenlignet med meg her i Norge. Det er ikke innført noen tiltak som for eksempel hindrer den andre personen å leve like normalt som undertegnede.

Grensekontroll stopper folk uten koronasertifikat

Nå kommer imidlertid problemet med grensekontroll i tillegg. Vi med koronasertifikat får lov til å reise utenlands i betydelig større grad enn uvaksinerte uten dette dokumentet. Dette gjelder både utreise til andre land og innreise tilbake til Norge.

Dette kan imidlertid sees fra flere sider. Jeg mener at det bør være like åpne grenser mellom land som mellom fylker, men det er ikke en slik verden vi lever i. Vi lever i en verden med streng grensekontroll. Tilstanden før koronasertifikatet, var stengte grenser for nesten alle.

Koronasertifikatet innebar dermed en liberalisering sammenlignet med tilstanden som eksisterte før. Flere fikk reise da vaksinene kom. De som fikk mer frihet var de med vaksine, bevis på at de hadde hatt sykdommen eller som hadde en helt fersk test. Og helt uavhengig av norsk politikk og det norske koronasertifikatet, så begrenset andre land muligheten for nordmenn til å besøke landet, basert på om man kunne fremvise de rette dokumentene.

Det at Norge innførte koronasertifikatet, gav meg økt frihet. Det gjorde det mulig for meg å reise til Wien og Gdansk i sommer. Tilsvarende frihet fikk alle de andre norske statsborgerne som tok vaksinen. Frihetselskere har derfor i utgangspunktet grunn til å være positive til koronasertifkatet. Det er imidlertid ikke nødvendigvis så enkelt.

Kan koronasertifikatet brukes til krenkelser?

Motstanderne mot koronasertifikatet frykter imidlertid at det skal brukes til å krenke friheten til uvaksinerte. Disse blir en utstøtt gruppe som får mindre frihet enn de vaksinerte. Dette er noe som bør tas på alvor. Det er store problemer knyttet til slik forskjellsbehandling.

Samtidig så bør man ta skarp avstand fra mennesker som drar paralleller til nazistenes behandling av jøder og tilsvarende overdrivelser. Folk som ikke ser forskjell på Norge i 2021 og Nazi-Tyskland i 1936, burde prøve å leve i sistnevnte land.

Her igjen må man sammenligne ikke med en idealtilstand, men med en velferdsstat som krenker individets frihet stadig vekk. Dersom det er slik at alternativet til at kun de med koronasertifikat skal få gjøre noe, er at ingen får lov, så er det i utgangspunktet en større krenkelse å utestenge alle. Det er jo bedre at noen får gå på kino, restaurant, fotballkamp eller treningsstudio enn at ingen får gjøre det. Frihet er viktigere enn likhet.

Det er bedre at kun noen får beholde friheten, enn at alle minsker den. La oss se for oss at man vil innføre reell verneplikt igjen. Det er da kanskje bedre at det innføres 12 måneder kun for menn istedenfor 12 måneder for både menn og kvinner? På den andre siden er jo liberalismen også en likhetsideologi slik at det er problematisk med slik diskriminering. Enda tydeligere kommer dette frem hvis man innfører et forbud for eksempel basert på hudfarge. «White only» er uakseptabelt.

Hva da med å innføre en restriksjon for kun mennesker som viser frem dårlig hygiene? En slik forskjellsbehandling er mindre problematisk. Dels fordi alle mennesker kan vaske seg og delvis fordi god hygiene forebygger en rekke sykdommer og tidlig død for mange mennesker.

Hva da med vaksiner? Det ligger utenfor denne artikkelen å drøfte hvor farlig korona er og hvor godt vaksiner virker. Jeg merker meg imidlertid at de som virkelig ikke liker koronasertifikat har en tendens (gjelder selvsagt ikke alle) til mene at 1) korona er ganske lite farlig, 2) vaksinene er skadelige og 3) at vaksinene ikke virker. Dette er ikke så rart, siden hele argumentasjonen deres langt på vei krever dette. Disse synspunktene leder dem ofte vekk fra mainstream vitenskap og over i alternative virkeligheter. Det er svært skadelig for saken.

Risikovurderinger er helt grunnleggende viktig

Det er ikke slik at liberalister mener at alt skal være lov. Biologisk krigføring bør ikke være lov Du har ikke lov til å krenke andres liv, frihet eller eiendom. Det å smitte andre mennesker med en dødelig sykdom er ikke noe som bør være tillatt. La meg utdype og nyansere.

Hvis det hadde vært en sykdom som hadde vært 80% dødelig og svært smittsom, så bør det være forbudt for smittede å bevege seg blant folk og påføre dem smitte. Hvis man kombinerer en slik sykdom med en vaksine som (rent teoretisk) er helt ufarlig og beskytter hundre prosent mot smitte og sykdom, så ville det være i orden å forby uvaksinerte å bevege seg blant folk og tillate vaksinerte slik bevegelsesfrihet.

Liberalismen kjerne er ikke at alt er lov. Liberalismens kjerne er at du har noen rettigheter som andre ikke har rett til å krenke. Om det er en kule eller et biologisk våpen som påfører et annet menneske dødelig skade, er irrelevant.

Nå er imidlertid ikke korona så skadelig, og vaksinen gir ikke 100% beskyttelse, selv om den virker bra. Så saken er ikke så enkel. En venn av meg sammenlignet koronasertifikat med påbud om å bruke vinterdekk på norske vinterveier. Ut fra tanken om at man ikke kan gjøre noe som utgjør en risiko for andre.

Problemet med dette er at du ofte havner i den andre grøften. Kan man ikke ut fra samme begrunnelse påby svært lav fartsgrense og forbud mot bilkjøring for menn inntil de er minst 25 år gamle? Det er jo disse som er farlige.

Litt risiko bør være lov. Og enda viktigere. Kalkulert risiko bør være lov i enda større grad. Folk dreper andre i trafikkulykker, men det er noe man kjenner til som en mulighet idet man velger å kjøre bil. Likeledes erkjenner man at det er en viss risiko for koronasmitte når man beveger seg inn på en buss eller en restaurant. En mulig parallell er knyttet til regler for seksuell omgang hvis du har kjønnssykdommer. Dette er lov hvis det er samtykke involvert.

Det bør være lov å leve et liv der ganske mye risiko er lov.

Offentlige nullvisjoner er ikke bra

I et fritt samfunn ville det være opp til den enkelte restauranteier hvem som slapp inn. Noen ville være åpne for alle, mens andre ville kun være åpne for dem med sertifisering fra Privat Vaksinesertifikat AS. Så kunne folk velge hvorledes de ville oppføre seg basert på egen risikovilje.

Problemet oppstår når det offentlige griper inn og fortrenger privat ansvar og private beslutninger. Noen offentlige forbud vil nok være ganske like det som ville oppstått i et fritt samfunn med private løsninger. Et godt eksempel er forbudet mot kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Svært få liberalister reagerer særlig sterkt mot at det ikke er lov å kjøre i 180 km/h i fylla i Oslo sentrum.

Korona er betydelig farligere enn forkjølelse, men ikke så farlig at mennesker ikke selv kan foreta en risikovurdering. Fornekter man alt og nekter å beskytte seg og oppsøke lege, så går det helt galt, og det er greit. Beskytter man seg, så går det bra og det er helt greit. Og av og til har man uflaks, og slik er livet.

Det er altså ikke noen grunn til å være skeptisk til selve koronasertifikatet. Det er derimot god grunn til å være mot inngrep i menneskers frihet, enten dette er overfor alle eller kun de uvaksinerte.

Mest lest

Arrangementer