Kommentar

Når «føre-var» biter oss bak

I løpet av sine 8 år i Norge har Kyle Havlicek-McClenahan studert molekylærbiologi, gått entreprenørskolen ved NTNU og startet opp AI-selskapet Scales i 2020. Som gründer representerer han en sårt trengende ressurs for Norge som er i stadig teknolgisk utvikling, nemlig tilgang på talent. Likevel valgte myndighetene å kaste ut amerikaneren fordi han ikke klarte å få driftsresultat over 254 000 kroner i selskapets første leveår. Bedriften var på vei opp i Q1, 2021 etter millioninnskudd fra Antler, men det var ikke godt nok for UDI.

Norges lover og regler kan være såpass vanskelige at landet mister utviklingsmuligheter fra utenlandske bidragsytere, slik som kunnskapsarbeidere innenfor teknologi og samfunn. Foto: Richard Jones / Shutterstock

Når en amerikansk teknologi-gründer kastes ut av Norge bare fordi han ikke oppfyller et lovbestemt driftsoverskudd på minimum 254 000 kroner, så sender Norge et signal til omverdenen om at vi ikke vil ha utenlandske arbeidere her.

Dette er typisk reguleringsdumskap med gode intensjoner om å være føre-var, for å skape trygge og gode samfunn. Man gjør derimot det stikk motsatte når man kjeppjager mennesker som gjør det mulig for Norge å være på den teknologiske offensiven.

Føre-var-prinsippet er godt innarbeidet i det norske samfunnet, og anses av de fleste som positivt, ansvarlig og moralsk riktig. Politikere som handler føre-var anses for å handle rett og ta vare på befolkningen. Føre-var-prinsippet har opprinnelse i tysk miljøvernpolitikk, men har senere blitt utvidet såpass mye at prinsippets rekkevidde er uavklart både nasjonalt og internasjonalt. Prinsippet kan misbrukes til å fremme proteksjonisme og forhindre internasjonal arbeidskraft i Norge, for eksempel fordi myndighetene anser konkurranse som en helsemessig risiko for privilegerte nordmenn, eller fordi de mener det må være høye krav til årsinntekt for utlendinger slik at de ikke havner i nød og tyr til kriminalitet eller kommer hit kun for å skaffe seg trygd. For den risikoen kan vi jo ikke ta i verdens tryggeste og mest privilegerte land må vite, uansett om det skulle vise seg at godene i de fleste tilfeller langt utveier ondene.

Nå er det viktig at Stortinget bruker denne saken til å endre regelverket og ta lærdom av at man faktisk kan regulere seg til fant. Ei heller har noen evne til å forutse alle former for arbeid eller gründerskap som vil kunne bli hindret av det regelverket om minimumsinntekt. Stortingsrepresentaten Alfred Bjørlo (V) har allerede engasjert seg i saken og uttaler til E24 at hvis vi skal greie å utvikle Norge i fremtiden, må vi bli et mye mer åpent samfunn som har større rom for at flere kan komme til Norge og starte bedrifter. Nå skal Venstre løfte saken for Stortinget og håper på bredt flertall for lovendring.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer