Kommentar

Bør korrupte politifolk i fengsel?

Norsk Narkotikapolitiforening er en skamplett for den norske rettsstaten. Deres rolleblanding er godt kjent. Det siste er at vi kan lese i Aftenposten at medlemmer som jobber i Politidirektoratet bevilger penger til egen organisasjon.

Det er flere problemer med disse korrupte politifolkene i denne foreningen. For sosialliberale mennesker eller sosialdemokrater som forstår viktigheten av en rettsstat, er saken alvorlig nok i seg selv. Rolleblandingen ødelegger tilliten til politiet som uavhengige håndhever av loven. Hvis politiet i kraft av politi politisk engasjerer seg til fordel for utvalgte lover, er det grunn til å tro at de ikke vurderer alle lover som like viktige.

Liberalere tar dette et par skritt videre. Det er tydelig at politiet foretar feilvurderinger av hva som er viktig. De prioriterer kriminalitet uten ofre slik som poker, smugling og narkotikasalg, istedenfor innbrudd i private hjem. Forskjellen handler ikke bare om hva som bør være lovlig, men at det som prioriteres er brudd mot statens moralistlover, mens det som nedprioriteres er forbrytelser mot private mennesker.

Norske politifolk. Illustrasjonsbilde, ikke knyttet til saken. Foto: Bent Johan Mosfjell / Liberaleren

Dette er ikke merkverdig. Man bør jo beskytte interessene til dem som betaler lønna. I vanlige yrker er det slik at man har kunder som man betjener. Gjør man en god jobb, så får man flere kunder og tjener mer. For politiet er det annerledes. Jo mer kriminalitet, jo mer penger ropes det på at de trenger. De har altså interesse av et omfattende lovverk som fører til mest mulig formell kriminalitet. De kan da prioritere det som staten er opptatt av, samtidig som de neglisjerer private lovbrudd som innbrudd og hærverk og dermed skaper en stemning for mer ressurser til politiet.

Narkotikaforbrytelser er big business for politiet. Dette gir politiet økte bevilgninger og mer ressurser slik som for eksempel tilgang til overvåkning. Tar man fra dem disse lovene, så må de jo prioritere forbrytelser mot private mennesker.

La meg være helt klar på dette. Det å fengsle mennesker som transporterer narkotika over grensen eller selger det til villige kunder, er et grovt overgrep. Dersom private gjorde det samme, ville det bli omtalt som kidnapping.

Mennesker er ansvarlig for egne handlinger. Det er ingen legitim unnskyldning at man bare gjør jobben sin eller følger loven. Jeg er generelt tilhenger av å tilgi mennesker deres gale handlinger. Det er imidlertid vanskelig å forsvare dette når staten sperrer noen som kun selger cannabis, inne i omtrent 20 år. Det bør sterkt vurderes om mennesker som arbeider i narkotikapolitiet bør fengsles for kidnapping hvis man får et fritt samfunn.

Grunnen til at jeg personlig er skeptisk, er et annet viktig rettsstatsprinsipp; at lover ikke skal gis med tilbakevirkende kraft. Det er i dag ikke forbudt å fengsle mennesker for narkotikaforbrytelser, og tvilen bør komme det kriminelle narkotikapolitiet til gode.

Det er imidlertid noe annet med den korrupsjonen som aktive medlemmer i Norsk narkotikapolitiforening driver med. Her bør det komme anmeldelser og oppsigelser. Så får rettsvesenet vurdere om de bør puttes i fengsel.

Mest lest

Arrangementer