Debatt

Koronasertifikat til besvær

Sertifikat som viser vaksinering mot relativt ufarlig virus

Her om dagen leste jeg Knut-Erik Baades artikkel Demonstrere mot koronasertifikat? Bli heller hjemme!.

I utgangspunktet hadde jeg tenkt å være hjemme, men etter å ha lest det han hadde skrevet fikk jeg lyst til å gå ut å demonstrere! I alle fall ta til motmæle mot det han har skrevet her på Liberaleren.

Han begynner sin artikkel med å påstå at det ikke er noen menneskerett å bevege seg på andres eiendom. Fraværet av et statlig koronasertifikat er ikke det samme som retten til å gå inn i huset til en fremmed person for så å forsyne seg av maten i kjøleskapet hans.

I et liberalistisk samfunn så bestemmer folk over egen eiendom.
Man kan bestemme hvem som skal få komme inn på den og ikke.
Fravær av statlig utstedt kronasertifikat er ikke til hinder for eiendomsretten!

Han fortsetter så å skrive om de: «uvaksinertes høylydte rop om påstått diskriminering, segregering, forfølgelse, fascisme og hva nå enn for begreper de måtte strø om seg med i jakten på rollen som et offer.»

Det er tydelig ut av dette at han misliker de uvaksinertes høylydte rop, og deres meninger, samt at han oppfatter dem som tåpelige. Det er også tydelig at han ønsker å formidle at han vet bedre enn de som måtte rope ut om påstått diskriminering og segregering i forbindelse med koronasertifikat. Det er tydelig at han oppfatter det disse menneskene står for som feil og absurd, og at han ønsker å gi uttrykk for det her.

Det er tydelig at han ønsker et statlig koronasertifikat utstedt av det offentlige.

Hvorfor ønsker han det?

Han sier det bør være en del av liberalistisk tankegang at det skal kunne være fritt frem å kreve at folk er vaksinerte for å komme inn.

Baade sparker inn åpne dører.

Det finnes ikke noen lover mot at eiere kan kreve bevis for vaksinering i et liberalistisk samfunn. Det finnes ikke i Liberalistenes partiprogram. Ingen har tatt til orde for å endre partiprogrammet/utforme ny politikk.

Han skriver videre at det han mener er så flott med liberalismen er at «den sier ikke noe om at folk ikke skal få lov til det ene eller det andre».

Denne påstanden er helt feil.

Liberalismen er helt klar på hva folk har lov til og ikke. Det finnes konkrete og velbegrunnede begrensninger på hva folk kan gjøre og ikke gjøre. Dette handler da om hva du kan gjøre mot andre mennesker.

All initiering av tvang er ulovlig.

Et liberalistisk samfunn er det frieste samfunnet man kan få, men samfunnet skal samtidig ha 100% likhet for loven, og like rettigheter og friheter til alle. Dette siste her er viktig, for det legger noen begrensninger som gjør at det ikke er fritt frem å gjøre hva man selv måtte ønske i et liberalistisk idealsamfunn, slik Baade gir uttrykk for her og som kan gi et feil inntrykk av liberalismen som totalt lovløs «gjør-hva-du-vil»-ideologi.

I et liberalistisk samfunn er også konsekvensene for brudd på lovene mye strengere enn i dag dersom du bryter dem. En overgriper eller en morder, svindler eller raner vil få mye lengre fengselstraff i et liberalistisk samfunn enn i dagens samfunn. Årsaken til dette er at rettstaten legger meget sterk vekt på å beskytte lovlydige fredlige borgeres liv, friheter og rettigheter.

Et liberalistisk samfunn har ikke massevis av subjektivistiske og moralistiske lover, så de lovene som finnes, er for reell kriminalitet, ikke den offerløse varianten. Lovene er selvinnlysende, og alle vil forstå hvorfor vi har dem, i sterk kontrast til i dag, hvor vi har en masse håpløse, tåpelige og dårlig begrunnede ulover, slik som forbud mot industrihamp. Tidligere var skateboard ulovlig… I dag er skateboardparker landet rundt finansiert av skattebetalerne.

Dreper du et annet menneske, skal du sitte veldig lenge i fengsel.
Samme gjelder seksuelle overgrep.

Målet er ikke at kriminelle skal lære noe av det, selv om det ville vært bra om de gjorde det.
Årsaken er ikke straffen i seg selv heller, så Russlands mulige lovendring er i bunn og grunn unødvendig.

At staten på en best tenkelig måte verner om og beskytter fredlige og lovlydige menneskers liv, friheter og rettigheter er derimot det viktige i en liberalistisk rettstat: At folk skal kunne ferdes fritt uten å frykte for livene sine. Det er det en liberalistisk rettstat ville satt helt øverst på prioriteringslisten.

Du har dermed ikke frihet til å gjøre akkurat som du vil: Du er begrenset av andres tilsvarende rettigheter og friheter. Men med liberalisme vil du få så stor sosial og økonomisk frihet som det er mulig å få uten å redusere andres friheter og rettigheter.

«Vi kan ikke forby alt vi ikke liker».

Den måten Knut-Erik Baade bruker utsagnet «Vi kan ikke forby alt vi ikke liker», var en for meg ny måte å forstå utsagnet på. Det virker som han har dratt til Bakvendtland for å høre hva bakvendtlendere har å si om utsagnet. For å si det på en litt humoristisk måte. Det å ikke innføre/være i mot et statlig koronasertifikat, er da ikke det samme som å forby/ønske å forby noe vi ikke liker? Selvsagt ikke.

Det å være i mot at staten skal publisere offentlige registere med min og din private informasjon, handler ikke om å forby noe man ikke liker. Det handler mye mer om hva slags oppgaver liberalister mener staten skal ha. Altså det handler om hvor statens makt og oppgaver bør/skal begrenses.

I utgangspunktet er hva du putter/ikke putter i din egen kropp, noe som angår deg. Det er noe privat. Andre har ikke noe med hva du måtte velge å putte i din egen kropp. Hva blir det neste? Et offentlig register hvor det opplyses om enkelte menneskers rusavhengighet? Kanskje alle våre upopulære valg bør publiseres av staten for offentlig skue, så det blir enklere for eiendomsbesittere å diskriminere?

Er det en menneskerett i følge Baade at eiendomsbesittere skal kunne få tilgang på et offentlig register finansiert av befolkningen, som viser detaljert informasjon om borgerne i samfunnet? Hvis man som liberalist er i mot inførsel av dette, er man da for et forbud?

For å være tydelig på hva jeg mener: Statens oppgaver i et liberalistisk samfunn, innebærer ikke offentlige registre med informasjon om borgerne som kan og vil misbrukes. Oppgavene skal begrense seg til på en tilstrekkelig god måte å sikre at rettighetene og frihetene til individene i samfunnet blir ivaretatt på en best mulig måte. Dette for at vi skal kunne leve side om side i et fredlig, velstående og harmonisk samfunn.

Misbruk av offentlige registre

Jeg har et meget godt eksempel på hvordan offentlige registere publisert av staten fører til sterkt negative konsekvenser for enkelte i form av diskriminering. Svært uheldig for de som blir rammet av det.

I USA finnes det et register hvor utleier kan søke opp informasjon om alle dine tidligere leieforhold. Så om du på et eller annet tidspunkt mistet jobben og ikke klarte å betale leien umiddelbart, ville du kunne fått dette inn i registeret for evig og alltid. Du ville kanskje ikke fått muligheten til å noensinne kunne leie noe igjen. Det er mange amerikanere som befinner seg i den håpløse situasjonen. Takket være staten! Å nei du Baade; det er ikke en del av statens oppgaver å legge til rette for å gjøre det lett for eiendomsbesittere å diskriminere mennesker!

Mitt eksempel ovenfor blir beskrevet i utklippet under, som er hentet fra denne dokumentaren.

Bør vaksinerte frykte uvaksinerte?

En annen ting jeg setter spørsmålstegn ved er hvor stor risiko de uvaksinerte utgjør overfor de vaksinerte. Jeg har selv tatt to vaksiner. Er det slik at jeg bør frykte uvaksinerte når jeg går inn på et utested?

Leger verden over omtaler koronaviruset som et «relativt ufarlig virus».
Jeg kjenner selv en som jobber som kommuneoverlege i Eidskog og Grue. Jan-Øyvind Lorgen.

Han hevder nøyaktig det samme.

Han har mer enn tilstrekkelig utdannelse og kompetanse til å uttale seg på området!

Han sa, sitat: «Jeg synes det skremmende hvordan mange i den norske befolkningen krever eksempelvis tvangsvaksinering for et relativt ufarlig virus. At norske medier publiserer så mange kronikker og andre artikler der enkeltpersoner argumenterer for vaksinetvang, er skremmende. Koronainfeksjon er en relativt ufarlig infeksjon for de fleste mennesker. Dødeligheten er totalt sett på rundt 0,1 % ifølge FHI, som ikke er særlig høyere enn vanlig influensalignende sykdom.

Og Mette Kalager som er lege og professor ved Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus har hevdet at vaksinerte smitter omikron like mye, trolig mer, enn ikke-vaksinerte… 

Sosialdemokratenes store Far, Jonas Gahr, omtalte selve sykdommen som en mild influensa, mild forkjølelse. Det er jo klart at det for en uhyre liten prosent av befolkningen, så er det lite som skal til. Hele 3754 personer mistet livet i 2020 som en direkte konsekvens av influensa, lungebetennelse, astma og kols og lignende sykdommer…

Det å ta i bruk drakoniske virkemidler for dette, slik vi har sett myndighetene gjøre med tanke på lockdown, er jo i utgangspunktet særdeles absurd. Det å på nåværende tidspunkt – når vi vet så mye som vi gjør om viruset – fremdeles være tilhenger av nedstengningen og ikke åpne opp samfunnet igjen, er så absurd at jeg ikke finner et ord i ordboka som passer. Kanskje «drakonisk absurd» er et passende uttrykk?

Jeg reflekterte litt over dette, og lot det sakte synke inn… Har jeg virkelig tatt to vaksiner, hvorav den ene vaksine-injeksjonen ble satt av nøyaktig den samme kommuneoverlegen nevnt ovenfor, for et relativt ufarlig virus? Ja, jeg har visst det. Av egen fri vilje gjorde jeg det. Og det er jo greit.

Hadde jeg blitt tvunget til å ta en vaksine mot et relativt ufarlig virus, ville jeg vel ikke synes det var like greit. Vaksinen er vel utviklet i underkant av et år eller noe sånt? Og den har vel en del bivirkninger også? Som økt risiko for hjertebetennelse hos personer under 30 år som overlege ved Legemiddelverket Sigurd Hortemo påpeker? Glad jeg er over 30 år…

Så det er altså utvilsomt at det er en viss risiko knyttet til vaksinen.
Kanskje dødeligheten på vaksina ligger på rundt 0.1%, eller litt i underkant kanskje?

Videre har jeg spurt meg selv: Tar jeg en unødig stor risiko dersom jeg oppsøker et utested som vaksinert? Bør jeg som har tatt to vaksiner være bekymret for at det kan være uvaksinerte mennesker der? Hvor stor er sannsynligheten for å dø av korona for vaksinerte? Det er 0,1% dødelighet generelt sett. Så hva med vaksinerte? Like stor som oppslutningen til Liberalistene, slik Jan Vindenes spøker med i denne talen?


Hvis den er det, så er det da vel ikke noen grunn til panikk?
Det er vel ikke noe behov for koronasertifikat som måtte vise at du har tatt vaksina eller ikke når du uansett ikke utgjør noen fare overfor de av oss som er vaksinerte?

Jeg opplevde ærlig talt å bli oppgitt og litt irritert av å lese Knut-Erik Baades artikkel.

Det han skriver bryter med det meste av liberalistisk tankegang. Det er tåpelig kvasiliberalisme.
Vi har mer enn nok av irrasjonell kvasiliberalisme i verden. Ja da, eiendomsretten er viktig, og folk bør få kunne invitere hvem di vil på sin eiendom. Ønsker jeg å nekte nynazister adgang til min eiendom, kan jeg diskriminere dem. De har ikke noe på min eiendom å gjøre.

Men det er jo ingen grunn til å opprette et statlig register, eller politisk sertifikat som viser hva slags politiske standpunkter borgerne har…

Bare for å kunne reise

Etter min oppfatning finnes det kun et gyldig argument for å la staten utstede koronasertifikat, og det er å gjøre det mulig for norske borgere å reise til land som krever et slikt sertifikat for at du skal kunne reise dit. Med andre ord: At dersom det ikke er mulig å få et koronasertifikat av staten, så vil det kunne hindre oss i fra å reise ut av Norge. Det ville jo vært meget uheldig.

Bevegelsesfrihet er jo noe liberalister ønsker.

Dette kan sammenliknes med ordinært pass. Her vil liberalister havne i et reelt vanskelig dilemma tror jeg. For hvis staten kan utstede sertifikater til de som ønsker dette, i forbindelse med å reise til utlandet, åpner ikke dette også opp for at utesteder kan kreve å få se et sertifikat? Og dermed får vi likevel de uønskede konsekvensene som mange liberalister nå med brennende iver kjemper i mot?

Jeg har ikke svaret.

Jeg er selv sterkt negativt innstilt til koronasertifikat, selv om jeg personlig ikke vil ha noe problem med det som vaksinert. På den annen side ønsker jeg ikke hindre noen i å reise til utlandet heller…

Så konklusjonen må være: Jeg er i mot koronasertifikatet, men er tilhenger av at folk skal ha muligheten til å kunne reise hvor de vil. Jeg får avslutte dette innlegget ved å la dette vanskelige spørsmålet få henge i lufta. Forhåpentligvis tar politikere verden over til vettet og gjenåpner samfunnet igjen! Det er ingen god grunn til noe annet. Nok er nok!


Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer