Kommentar

Fri innflytting til Oslo!

Se for deg at det var innflyttingsstopp til Oslo. Så kommer en radikal liberalist som meg og vil ha fri innflytting. Se for deg alle argumentene som ville møtt liberalere som oss. Vi ville selvsagt bli stemplet som helt urealistiske. Kanskje ville vi bli møtt av dette:

«Tenk hvis alle i hele Norge flyttet til Oslo. Tenk hvis det var en million mennesker som plutselig ville flytte til Oslo. Skjønner du ikke at det er helt umulig? Oslo kan jo ikke ta imot alle de menneskene der. Fri innflytting er vanvittig. Derfor må vi ha en restriktiv innflyttingspolitikk!

Vi vil selvsagt ha en streng og rettferdig innflytting til Oslo. Det betyr at kommunen bestemmer hvem som får lov til å flytte til byen istedenfor at folk selv kan velge å flytte til Oslo. På den måten blir det like lite frihet på alle.

Oslo bør selvsagt ha egne etater som skal bestemme hvem som kommer. Spesielt så lenge vi har offentlig helsevesen i Oslo, er det viktig å ha begrensninger. Tenk på alle som kommer til Oslo for å leve på trygd.

Vi kan selvsagt åpne opp for folk som vil arbeide i Oslo, men bare folk fra Asker og Bærum. Vi kan ikke risikere at det kommer folk fra Østfold eller Finnmark. De vil jo både ta jobbene fra Oslo-folk og leve på trygd. Slik at vi Oslofolk blir arbeidsledige og får høyere skatter og avgifter.

Unntaksvis kan vi naturligvis fortsatt ta imot noen studenter. De må naturligvis bo i dyre kommunale boliger slik at vi ikke risikerer at de blander seg med lokalbefolkningen. Disse studentene får selvsagt ikke lov til å arbeide mens de studerer.

Vi bør begrense mottaket av noen studentgrupper. Dette gjelder spesielt unge, mannlige studentene siden de ruser seg, oppfører seg ekkelt mot våre unge kvinner og er mye mer voldelige enn oss ekte Osloborgere. Hvis de gjør noe kriminelt, må de selvsagt sendes tilbake der de kommer fra.

Det er også viktig at vi hindrer innflytting av enkelte andre grupper. Nordlendingene er jo primitive, skitne, late, drikkfeldige og vulgære, noe som er dokumentert i en masteroppgave fra 2010 om nordnorsk identitet.

Det er ikke bare nordlendinger som er problematiske. Kristne fundamentalister fra Sørlandet og Vestlandet vil true de liberale holdningene til personlig frihet som vi i Oslo har. Det er selvsagt noen av disse innflytterne som er liberale på individnivå. På gruppenivå truer de imidlertid vårt samfunn i Oslo.

Det er selvsagt helt uansvarlig og ekstremt å foreslå fri innflytting til Oslo.»

Det er merkelig at frihet likevel fungerer!

Mest lest

Arrangementer