Kommentar

Hurra for en million innvandrere

Liberalere synes det er fint at mennesker flytter og bosetter seg andre plasser enn der de er født. Jeg er selv innflytter til Oslo og er så takknemlig for at jeg ikke er tvunget til å forbli i hjembygda der jeg kommer fra. Selvsagt er det også positivt at ønsket om nytt bosted for et bedre liv også inkluderer at man velger et nytt hjemland. I en verden der hele verden bare er en flytur unna, er det selvsagt naturlig at mange havner langt unna utgangspunktet.

Statistisk sentralbyrå kan nå melde at de «to gruppene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde ved årsskiftet til sammen 1 025 200 personer». Figuren nedenfor viser utviklingen.

Av den drøye millionen er 819 400 innvandrere (15,1% av befolkningen), og resten er barn av innvandrere. Økningen av antallet innvandrere det siste året er 19 300.

1. mai 1987 foreslo Jon Michelet at Norge trengte en million innvandrere i vår tid. Han fikk rett og det har vært en velsignelse for landet. Innvandrere har bidratt positivt på en rekke området. Du kan jo stenge alle steder i Oslo der innvandrere jobber, så ser du en mye tristere by. Samtidig så er det også slående hvor lite påvirkning en million innvandrere har hatt på det norske samfunnet. Joda, vi har fått en god del ny mat og nye impulser, men det mest slående er hvor lite synlig innvandring er for de av oss som vurderer mennesker ut fra individuelle kvaliteter og ikke ut fra hudfarge og annerledeshet. Så når noen slår oss innvandringsliberalere i hodet med «vil du ha en million innvandrere til Norge», kan vi vi svare at «det har vi allerede og det har gått helt fint».

Hvor kommer så innvandrerne fra? Figuren nedenfor viser fordeling på ulike landgrupper.

Det mest slående er selvsagt at så stor andel er polakker. Det som dernest slår meg er at de 10 største landene tilsammen kun har drøye 450 000 av den drøye millionen. Nesten 600 000 er dermed fordelt på mange forskjellige land. Det er ikke riktig å snakke om innvandrere som én gruppe, men som individer fra mange forskjellige land og bakgrunner. Norge er blitt et mangekulturelt samfunn. Det som er i ferd med å skje er at den norske ghettoen utvannes, ikke at vi får nye.

Dette gjør Norge til et mer spennende land. Velkommen til Norge!

Mest lest

Arrangementer