Nyheter

Simen Velle innstilt til ny FpU-formann

På FpUs landsmøte 9. og 10. mars skal Fremskrittspartiets Ungdom velge nytt sentralstyret. Valgkomiteen har lagt frem sin innstilling. Simen Velle fra Viken er innstilt som ny formann i ungdomsorganisasjonen. Liberaleren har tatt en prat med ham.

– Hva slags ambisjoner har du på vegne av FpU?

– Det har jeg tenkt mye på. Det kan oppsummeres i tre punkter. Det første er at vi må få flere medlemmer og vokse. For å få dette til må vi ut på skoler og fronte saker. Rett og slett bli mer synlige. Ikke bare gjennom skolebesøk, men også gjennom å bli mer aktive i media.

– For det andre må vi ta vare på medlemmene som vi allerede har. Vi må utvikle talentene og skolere den vanlige medlemsmassen. Vi skal vinne skolevalget. Det er den tredje delen. Jeg vil ta FpU tilbake der vi var. Det var først i 2021 at AUF ble partiet som har vunnet flest skolevalg. FpU har vært rå tidligere og vi skal ta tilbake tronen.

Simen Velle. Foto: FpU

– Hva kan du tilføre FpU som formann?

– Det jeg mener at jeg er best på, er å formidle det vi mener til folk som egentlig ikke bryr seg om politikk. Debatter blir ofte veldig tunge og overseriøse. Jeg håper på å bli et friskt pust. Håpet er å formidle det vi tror er sant til en større del av det norske folk. Vi bør ikke hekte oss opp i detaljer og de små ting, men vil heve blikket og fokusere på de store sakene. Få har smakt så mye på fravær av frihet som vi har de siste tre ukene. Når man ser frie land bli invadert, er det viktigere enn noen gang at alle står opp for friheten.

– Du er den første FpU-formann på lenge som ikke har erfaring som sentralstyremedlem. Hva slags fordeler og ulemper tror du dette innebærer?

– Det negative er åpenbart. Jeg vet ikke hva som skjer på innsiden. Jeg kjenner ikke rutinene og sjargongen. Det positive er at jeg kan snu på en del viktige ting. Mange er opptatt av å sitte i sentralstyret, men jobben skjer andre steder. Jeg har erfaring som leder for Viken FpU som er FpUs desidert største fylkeslag. Viken har blitt årets fylkeslag de to siste årene. Jeg håper vi kan bruke oppskriften fra Viken også andre plasser.

– Jeg er innstilt på at jeg må gjøre en skikkelig innsats på å pugge meg opp på en ny sjargong. Det positive ved at jeg kommer rett fra Viken er at jeg ikke er bundet av sjargongene.

Det øvrige sentralstyret

Ole Jakob Warlo og Claudia Brännström er innstilt som henholdsvis 1. og 2. nestformann. De er begge fra Oslo. Julianne Ofstad (Viken), Martine Tennholm (Troms og Finnmark), Mathias Renberg (Rogaland) og Mats Henriksen (Trøndelag) innstilt som sentralstyremedlemmer i alfabetisk rekkefølge. Joakim Myklebost Tangen og Markus Gotaas er innstilt som henholdsvis første og andre varamedlem.

Innstillingen:

Formann – Simen Velle (Viken)
1. nestformann – Ole Jakob Warlo (Oslo)
2. nestformann – Claudia Brännström (Oslo)
Sentralstyremedlem – Julianne Ofstad (Viken)
Sentralstyremedlem – Martine Tennholm (Troms og Finnmark)
Sentralstyremedlem – Mathias Renberg (Rogaland)
Sentralstyremedlem – Mats Henriksen (Trøndelag)
1. varamedlem – Joakim Myklebost Tangen (Møre og Romsdal)
2. varamedlem – Markus Gotaas (Viken)

Liberaleren vil dekke landsmøtet der det nye sentralstyret velges.

Mest lest

Arrangementer