Kommentar

Si ja til russiske flyktninger

Det er svært gledelig at ukrainske flyktninger ønskes velkommen. Den siste måneden har vist at privat hjelpeapparat er minst like viktig som det offentlige. Selvsagt bør alle som ønsker det fra Ukraina få lov til å komme til Norge. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig.

Putin leder et svært undertrykkende regime i Russland. Det er liten tvil om at det er mange russere som ikke bare er mot krigen men som også ønsker å rømme fra landet. Disse er like mye individer med krav på å komme til et bedre land som ukrainerne. Foreløpig har det imidlertid i liten grad vært åpnet opp for slike flyktninger. Det bør det bli slutt på. Av to grunner.

Den ene grunnen er åpenbar. Disse menneskene har også rett til å flykte fra et undertrykkende land. Det er da vitterlig ikke kun krig som er legitime grunner til å flykte fra landet som man bor i. Personlig vil jeg si det sterkere, mennesker har rett til å flytte fra et land av hvilken som helst grunn som de måtte ønske. Man tilhører ikke et land. Mennesker eier seg selv og har rett til å søke lykken der de måtte ønske.

Det finnes imidlertid en grunn til, og det handler om å ramme Putin der det gjør vondest. Mennesker er den mest dyrebare ressursen som finnes, og hvis de beste menneskene flytter fra Russland, vil landet bli minst like hardt rammet som de blir av andre sanksjoner. Hvis de med evner, utdannelse og ressurser forlater Russland, så sliter landet. Med god grunn. Flyktninger er nemlig ikke bare en belastning, de er menneskelige ressurser. Over 50 000 russiske IT-spesialister har nylig forlatt landet. De er en ressurs.

Dette koker ned til at det er sammenfall mellom vår gode samvittighet og vår egeninteresse. En liberal politikk når det gjelder innvandring, inkludert mottakelse av flyktninger fra Ukraina og Russland, vil gi Norge flere mennesker som vil bidra til samfunnet. Hvis de ønsker å reise hjem når krigen er over, bør de få lov til det. Hvis de ønsker å bo i vårt spredtbygde land, så er de like velkommen til det.

Akkurat nå bør vi si ja til russiske flyktninger. Denne kommentaren er inspirert av denne artikkelen i Reason.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer