Kommentar

Ja til kuler og krutt!

På noen områder var Anders Lange en klok mann, blant annet tilskrives han sitatet : «Du skal like andres meninger i din egen avis».

Det sitatet måtte jeg lese høyt for meg selv minst tre ganger, etter å ha lest redaktør Bent Johan Mosfjells kommentar «Har Norge brukt for lite penger på Forsvaret?«

«Norge har ikke brukt for lite penger på forsvaret. La meg gjenta. Norge har ikke brukt for lite penger på forsvaret. Siden 1945 har Norge ikke blitt angrepet. Det er et tungt, empirisk bevis på at Norges forsvarsbevilgninger har vært tilstrekkelig til å beskytte landet»

Jeg elsker jo den type resonnementer, fordi det tvinger enhver til å tenke. Dette er min kjære redaktør Mosfjell god til!

Men i dette tilfellet tar han, etter min oppfatning, feil.

De første årene etter 2. verdenskrig var ikke bare forsvarsviljen stor, tyskerne etterlot seg tonnevis med materiell Norge kunne nyte godt av. Spesielt gjaldt dette utrustning på soldatnivå og våre mange kystforsvarsfestninger. På 50-tallet foretok NATO (det vil si USA) i tillegg nye investeringer i norsk militær infrastruktur.

Utover 80-tallet var det norske Forsvaret blitt en vits, og på 90-tallet startet de massive nedskjæringene, fordi det ble åpenbart at det gamle tyske utstyret var utdatert og kystfort hadde utspilt sin militærtaktiske rolle. Norge klarte seg likevel fint fordi Sovjetunionen lå med brukket rygg og amerikanerne, anført av Ronald Reagan og George Bush sr. hadde sørget for massive investeringer i USAs forsvar, noe som gjorde NATO mer troverdig.

Hva skjer når en nasjon ikke investerer i eget forsvar? Vi gir fra oss makt til land som forplikter seg til å forsvare oss. Vi ble gladelig med på bombing av Libya og en meningsløst krig i Afghanistan. Slik måtte det bli når vi måtte blidgjøre vår velgjører. Vi ble offer for egen svakhet. I tillegg bekymrer det meg at mangel på troverdig beredskap kan ha gitt Russland makt over oss, som vi kanskje ikke ser med første øyekast. Hva slags type informasjonskrigføring har russerne bedrevet det siste tiåret i Norge, som norske myndigheter ikke vil innrømme har funnet sted? Hva med cyberangrepene? Om noen år kommer det nok frem.

Det er en tommelfingerregel at det tar seks år å bygge opp et troverdig forsvar. Hva slags makt har en despot som Putin over Norge når han vet at vi ikke holder mer enn noen få timer i Finnmark? Vi kan kanskje spørre oss selv hvorfor Norge var sist ute med å gjennomføre flyforbudssone mot Russland etter at de angrep Ukraina. Vi var også sist ute med å sende ukrainerne krigsmateriell av samtlige NATO-land. Og merk hvor lite vi har sendt. Det har vi gjort fordi vi knapt har lagre av våpen. Ingen ser ut til å ha tenkt, selv om Ukraina har vært i konstant krig med Russland i syv år, at dagens krig kunne eskalere, og hvis noen har tenkt den tanken, har det vært lite penger til å gjøre noe med det.

Vi har låst oss fast i dårlige posisjoner, fordi vi ikke har hatt et troverdig forsvar.

Jeg vil si det er mer flaks at Norge tross alt har kommet seg så bra ut av etterkrigstiden, og at vi ikke i større grad har blitt manipulert og presset av fascistene i øst. Hadde Jimmy Carter vunnet valget i 1980, kunne Norge og Vesten vært i en helt annen posisjon i dag. For meg er det helt avgjørende viktig at vi bruker mer penger på Forsvaret, at vi trener mannskapene på en troverdig måte og at vi bruker minst like mye penger på Forsvaret som USA i prosent av BNP. Forsvaret er en forsikringsordning. Jeg betaler en forsikring på eget hus som gjør at jeg kan bygge et nytt hvis det brenner ned, ikke så lite at alt jeg får er penger til å bygge et skur.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer