Debatt

Til norske Putin- og Russland-sympatisører

La det være klinkende klart: Det er aldri greit å gå til angrep på et annet land. Det er aldri greit å være aggressoren. Det er aldri greit å initiere tvang. Liberalister bruker uttrykket «initiere tvang», og det betyr at man i motsetning til selvforsvar – som liberalister mener er helt OK – er aggressoren som starter opp bruken av tvangen. Det er altså helt greit å forsvare seg, men aldri greit å gå til angrep.

Uttrykket tvang i denne sammenhengen innebærer alle former for vold, slik som drap og voldtekt, men begrepet dekker også hærverk, tyveri og svindel. Man gjør noe mot andre som krenker rettighetene deres. Det er i liberalismen like feil å gjøre det for statene, som det er for borgerne. Og derfor gjelder det all krigføring. Det er greit å forsvare sitt land eller land i en forsvarsallianse man har alliert seg med når man blir angrepet av en aggressor, men det er aldri greit å være aggressoren som går til angrep.

Om å rydde opp i andre lands indre anliggender

Det er, slik jeg oppfatter det, ikke greit å gå til angrep på et annet land for å rydde opp i andre lands indre anliggender. Kanskje du oppfatter det slik at Ukraina har et kjempe stort problem med nynazisme? Du har sett massevis av videoer med Azov bataljonen hvor de har organisert store millitære parader og liknende, eller sett videoer av andre ekstreme nasjonalistiske grupper?

Ja, det er noe svineri, så absolutt, og jeg kan forstå frustrasjonen, men det gir ikke Putin og russerne noen legitim rett til å gå til angrep. Statens forsvar skal kun brukes til forsvar, ikke til angrep!

Det er ikke Putins indre anliggender, selv om russere i Donbas skulle ha blitt skutt på av Kiev-regjeringen en gang. Det siste er i så fall ekstremt kritikkverdig av Kiev-regjeringen, men det legitimerer altså ikke en krig mot Ukraina og det ukrainske folket.

For å gå litt inn på denne helheten her, så finnes et nitrist bilde, hvor det i Ukraina er blitt satt ut 112 tomme barnevogner som da skal markere antall barn Putin og Kremls millitære har drept i krigen frem til det tidspunktet disse barnevognene ble satt ut.

En må også ha i bakhodet at en slik fullskala krig medfører flere hundretusener, om ikke millioner av mennesker på flukt. Og på flukt så blir mange kvinner og barn svært utsatt for overgrep og menneskehandel. Så det ene fører til det andre. Det fører til menneskelige lidelser som er utenfor det vi har evne til å forstå som lever i trygge, gode gamle Norge. I alle fall har vi gjort det frem til nå.

En annen ting er jo det at disse på flukt er helt uskyldige, og at mange av dem vil flykte til Norge. Da er det vel kanskje lite hyggelig å signalisere sympati med Russland og Putin, fordi Vesten med NATO og USA har begått ugjerninger i utallige land tidligere? Jeg forstår det er irriterende med hyklere som støttet disse krigene, og som nå har det ukrainske flagget på sin Facebookprofil, men to feil gir altså aldri en rett.

Hvis nordmenn i Sverige ble beskutt av nynazister og svenske myndigheter som hatet nordmenn, hadde Norge da hatt en rett til å gå til krig mot Sverige?

Da ville Sverige gjort noe veldig galt, men Norge er jo ikke noe verdenspoliti som har ansvaret for å beskytte nordmenn over hele verden. I alle fall Ikke gjennom at Norge starter opp kriger med land som behandler nordmenn dårlig… Det vil bare bety at langt flere uskyldige blir drept.
Det bør ikke være noen akseptabel, legitim rett til å gå til angrepskrig.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer