Stikkord: krig

The Journey Is the Destination, Dan Eldon

Reisen er målet

Det er viktig å glede seg over reisen som et mål i seg selv. En tragisk hendelse 12. juli 1993 gir oss en påminnelse om nettopp det.

Krig i vår tid

På ettårsdagen for Russlands intensivering av invasjonen av Ukraina er det viktig å både holde fast ved og gi uttrykk for solidariteten med landets befolkning. En verden der den sterkestes rett gjelder vil små land være sjanseløse. Det foregår markeringer over hele landet. Delta gjerne!

Ukrainas kamp er vår kamp.

Mest lest

Arrangementer