Nyheter

Simen Velle er valgt til formann i FpU

Simen Velle er nyvalgt formann i FpU

21 år gamle Simen Velle fra Viken er valgt til ny formann i FpU etter Andreas Brännström som hadde takket nei til gjenvalg. Han ble valgt uten motkandidat, og det er lenge siden det har skjedd i FpU. Velle fikk 58 stemmer. Det var 14 blanke stemmer.

I sin valgtale la Simen Velle vekt på at FpU skulle bli et samlet lag, men med stor takhøyde og gode diskusjoner. Dernest vil han at FpU skal bli flere og styrke seg over hele landet. Han gledet seg til oppgaven som lå foran ham.

Det var heller ikke motkandidat til de to innstilte nestformennene. Ole Jakob Warlo og Claudia Brännström til 1. og 2. nestformann i tråd med innstillingen. Warlo fikk 61 stemmer og 11 blanke stemmer. Brännstrøm fikk 62 stemmer og 11 blanke stemmer.

Ole Jakob Warlo (23) ønsket å spille en avgjørende rolle i FpUs talentutvikling, inkludert politisk skolering. Han vil at politikken skal være underordnet prinsippene. Han kalte seg en erkeliberalist som vil ha en absolutt minimumstat, men var også opptatt av å finne kompromisser.

Claudia Brännström (24) vil at FpU skal være den stemmen i samfunnsdebatten som forsvarer dem som ikke kan gjøre det selv. Hun fortalte at hun deltok på sin første sommerleir i FpU da hun kun var 12 år gammel. Hun vil spesielt jobbe med å bygge FpU som organisasjon.

Til sentralstyremedlemmer ble det derimot kampvotering. Julianne Ofstad, Martine Tennholm, Mathias Renberg og Mats Henriksen var innstilt. Knut Andre Svensbråten ble foreslått som benkeforslag.

De fire innstilte ble valgt. Ofstad fikk 57 stemmer, Tennholm fikk 55 stemmer, Renberg fik 50 stemmer og Henriksen fikk 35 stemmer. Svensbråten fikk 28 stemmer.

Joakim Myklebost Tangen var innstilt som 1. varamedlem og Markus Gotaas var innstilt som 2. varamedlem. Det kom benkeforslag på Viole Stene Grøtte. De to innstilte ble valgt med få stemmers overvekt. Myklebost Tangen fikk 45 stemmer, Gotaas fikk 37 stemmer og Stene Grøtte fikk 36 stemmer.

Dette er det nye sentralstyret:

Formann – Simen Velle (Viken)
1. nestformann – Ole Jakob Warlo (Oslo)
2. nestformann – Claudia Brännström (Oslo)
Sentralstyremedlem – Julianne Ofstad (Viken)
Sentralstyremedlem – Martine Tennholm (Troms og Finnmark)
Sentralstyremedlem – Mathias Renberg (Rogaland)
Sentralstyremedlem – Mats Henriksen (Trøndelag)
1. varamedlem – Joakim Myklebost Tangen (Møre og Romsdal)
2. varamedlem – Markus Gotaas (Viken)

Mest lest

Arrangementer