Ukas anbefaling

UCLA School of Economics

Takket vere Fraser Institute i Canada kjem vi til å bruke laurdagane framover på å korte, animerte videoar som introduserer viktige omgrep tenkjarar i den liberale tradisjonen. Videoane er ikkje biografiar, men gir korte og oversiktlege forklaringar på viktige konsept som desse tenkjarane har introdusert.

Ein del av desse konsepta har blitt ein del av hovudstraumstankegangen i samfunnet vårt og ein del av tankegodset som alle økonomar lærer under utdanninga si.

I dag skal vi ta for oss UCLA School of Economics. Spelelista for UCLA School of Economics består av seks filmar på rundt to minutt kvar.

What was the UCLA School of Economics?

The Nirvana Fallacy

Why Property Rights Are Key to Efficiency and Reduce Conflict

Confusing Efficiency for Market Power

The Economics of Unintended Consequences

How Property Rights & Profits Reduce Discrimination

I tillegg til videoane, har dei laga ei kjekk lita bok på under 70 sider for deg som har lyst til å lære meir. Boka kan lastast ned gratis i ulike format. Der finn du også litteraturtips dersom du har lyst til å lære enda meir.

Mest lest

Arrangementer