Kommentar

Er du ansvarlig for andre menneskers kriminalitet?

Det er litt bråk i Sverige etter at den danske islamofobe innvandringsmotstanderen Rasmus Paludan brant koranen (noen kilder sier at han kun planla å brenne den, men at det ble avlyst). Voldelige opptøyer og demonstrasjoner blåses opp i mediene. Innvandringsmotstandere ser selvfølgelig muligheten til å skape ytterligere motstand mot innvandring generelt og muslimsk innvandring spesielt.

Foto: Kristoffer Børsting CC.BY.NC.SA.

Slike handlinger som skjer i kjølvannet av Paludans handling, er kriminelle handlinger. Det er et elementært prinsipp i enhver rettsstatssammenheng at den som begår en kriminell handling er skyldig og den som ikke begår en kriminell handling er uskyldig.

Det finnes imidlertid en tendens til at man mener at det egentlig er alle andres skyld enn den som utfører handlingen. Da jeg var ung, var det snakk om at det egentlig var samfunnets skyld. Skolen og Rambo var populære presiseringer når jeg spurte hva folk egentlig mente. Denne tendensen som en gang opprinnelig kom fra venstresiden har siden blitt vanlig på høyresiden. For mange er det egentlig innvandringens skyld, og spesielt innvandrere med en annen kultur eller muslimsk tro.

I Sverige er det noen hundre mennesker som står bak opptøyene. Om det kun er muslimer eller også folk fra den mer voldelige venstresiden, aner jeg ikke. Det er imidlertid over 800 000 muslimer i Sverige. Mange av dem er garantert innvandrere. Så godt som alle disse er uskyldige i det som skjer.

Likevel bruker opptøyene som en unnskyldning for at disse uskyldige menneskene egentlig ikke burde få være i Sverige. På grunn av andres kriminalitet fratas noen mennesker retten til å bosette seg der de vil. Dette er en krenkelse av disse menneskenes rett til å leve sitt fredelige liv med trosfrihet og rettsbeskyttelse.

Noen vil hevde at man må nekte muslimer tilgang til Sverige (og Norge) fordi deres gruppe er overrepresentert i kriminelle handlinger. Vel, jeg vil tippe at mange av de involverte er unge menn, en gruppe som er sterkt overrepresentert i de fleste former for voldskriminalitet. Så bør man kunne nekte alle menn under 40 år alkohol på utesteder og retten til å ferdes ute på kveldene? Det ville garantert føre til mindre kriminalitet. Selvsagt ikke. Det ville krenke de individuelle rettighetene til uskyldige mennesker.

Men det er ingen som foreslår dette som jeg har fått med meg. Denne logikken brukes kun når det gjelder innvandring. For noen så har ikke muslimer og innvandrere samme rettigheter som oss andre. Slike synspunkter er skammelige, og de er ikke forenlige med en liberal rettsstat.

Du skal passe deg for å være en del av en gruppe som mange ikke liker.

Mest lest

Arrangementer