Debatt

Hvepseboldebatter

Det finnes noen debattemaer som virkelig kan antenne det billedlige flammehav. Ett av dem er Pride og LHBT+. Noen synes sågar å mene at dette ikke er en debatt, men en stilling mellom hatere og dem som aksepterer LHBT+-personer som de er. Det er rett og slett slik at enten er «du med oss eller mot oss».

Natt til siste lørdag i juni ble det begått en grusom voldshandling ved London Pub i Oslo. Da vil mange mene at kritikken mot Pride og det tilknyttede kunne vente litt. Det er et standpunkt jeg har stor forståelse for. Det er langtfra det beste tidspunkt for slik kritikk. Man kan godt vente.

Kritikken mot kritikerne lot imidlertid ikke vente på seg. Da var jeg ute med tvitring i rette med det. Man kunne argumentert for at det skulle man også la ligge en stund, men jeg syntes ikke at slike angrep skulle få lov å stå uimotsagt, eller at konkret kritiserte personer måtte stå i det helt alene. Ikke det at jeg tror at jeg har så voldsomt med gjennomslagskraft med rundt 1500 følgere på Twitter, men man får jo gjøre sitt.

Jeg tok meg så en dagstur ut i naturen uten mobiltelefon eller andre hjelpemidler til å koble seg opp til det store nettet. Da jeg på kvelden kom hjem, var ikke de sinte reaksjoner uteblitt. Det var blusset opp en aldri så liten storm på Twitter.

Det var ikke måte på. Jeg ble beskyldt for ikke å bety noe. Det er fascinerende med folk som mener at A ikke har noen betydning eller ingen bryr seg om, men allikevel bruker tid på A.

Det er mye som tyder på at bruk av begrepet «viss ideologi» var det som provoserte mange. Og nei, at jeg bruker begrepet «ideologi», betyr ikke at legninger og måter personer er på, er en ideologi. Det som er bygget utenpå, kan helt fint omtales som ideologi. Men den stråmannen er det nok bragt så mye liv i at den ikke vil dø med det første.

En bie i angrepsposisjon. Foto: Guudmorning! CC.BY.
En bie i angrepsposisjon. Foto: Guudmorning! CC.BY.

Man kan akseptere kjønnsinkongruens uten at det nødvendigvis betyr at man aksepterer omdefinering av kjønnsbegrepet. At man ikke aksepterer en slik omdefinering, betyr ikke at man benekter transpersoners eksistens eller deres rett til å eksistere. Man kan også mene at ekteskapsinstitusjonen ikke burde omdefineres og samtidig mene at homofile burde kunne være slik de er, og elske hvem de vil. Man kan mene at det er et feil standpunkt å være imot slik omdefinering, men det er altså mulig å ha standpunktet samtidig som man mener at homofile burde kunne være og elske som de vil.

I og med at det dreier seg om mer enn bare å være som man er og elske hvem man vil, burde det være helt greit å kritisere Forsvarets og andre offentlige etaters involvering i Pride. Man kan være uenig, men å stemple slik motstand nødvendigvis som hat gjør det ganske vanskelig.

Denne tematikken har endel temaer som det er viktig å snakke om, f.eks. om barn som har idéen om at de har feil kjønn, skal få irreversibel kjønnsbehandling.

En tvitrer annonserte attpåtil at alle som likte den famøse tweeten, ville bli blokkert. Selvsagt blokkerte vedkommende også meg. Jeg fikk endel blokkeringer som følge av den saken. Noen avfølginger og skjulinger ble det nok også. Og nei, jeg hevder ikke å være noe offer for noen kansellering.

Jeg er blitt beskyldt for å trekke offerkortet og å innta en offerrolle. Jeg er blitt beskyldt for å mene at mine meningsfeller og jeg var hendelsens egentlige offer. Jeg ble også beskyldt for at det var det eneste jeg brydde meg om. Dette på tross av at jeg omtalte hendelsen som forferdelig og grusom.


At jeg skulle mene at noen andre enn de drepte og skadede ved puben er den tragiske skytingens egentlige ofre, er en ganske så fantasifull tolkning.

– J.K. Baltzersen, Twitter, 26. juni 2022

En tvitrer kommenterte at det ikke handlet om meg. Helt riktig. Det gjør det ikke.

LHBT+-personer kan ha en vanskelig hverdag. Jeg skal ikke innbille meg at jeg vet hvordan det er på noen som helst måte. Allikevel blir det vanskelig dersom vi skal ha denne skyttergravskrigingen, der man enten er med dem eller mot dem. Men selvfølgelig er det måter å bedrive opposisjon mot Pride og tilknyttet ideologi som er ugreie.

Twitter har sine sider, ikke alle like sympatiske. På den annen side har det nok også hendt at jeg har trukket slutninger basert på ufullstendig informasjon.

Mest lest

Arrangementer