Magasin

Krigsherren i Kreml

Denne boken vil jeg tro er en av de beste bøkene du kan lese om du ønsker å få en forståelse for hvem dagens russiske diktator er, og hvordan han tenker. Navnet Putin er jo etternavnet til Vladimir Vladimirovich, og vi blir litt kjent med familien Putin i første delen av boken.

Vi får høre en liten historie om foreldrenes kamp om overlevelse under første verdenskrig, og litt om oppveksten til Putin og hva som formet ham. Borchgrevink skriver at heltefortellingene om hans heltemodige far under første verdenskrig, kan være noe oppdiktet. Ikke alt høres like realistisk ut, og Putin skal ha ganske god kontroll over hva han deler av ‘sin’ og familiens historie med offentligheten.

Kanskje like god kontroll med den som det han har over ekskrementene sine, som ved Putins utenlandsturer blir pakket godt inn og tatt med tilbake til hjemlandet av hans tjenere.

Sånn for sikkerhets skyld.

Boken beskriver hvordan Putin kom til makten. Fra å være en spion i Øst-Tyskland, nærmere bestemt Dresden, til å klatre oppover i det russiske makthierarkiet. Man lærer gjennom svært mange detaljerte eksempler at Putin, i all hovedsak, har kommet seg til toppen av maktpyramiden gjennom svært omfattende økonomisk kriminalitet.

Man kan få en oppfatning om at en mafiaboss har klart å ta makten over verdens største land. Hans formue er enorm, men han eier nok ikke dette alene. Han har folk som passer på pengene for seg, og som blant annet har plasserer penger i utlandet. Jeg har fått inntrykk av at Putin tar del av et slags felleskap med svært tykke bånd.

Politiske motstandere som forsvinner

Kort tid etter at Putin kom til makten begynte motstandere å forsvinne. Flere ble forgiftet. Andre ble skutt. Andre har rømt til andre land. En del sitter i fengsel, eller har dødd i fengsel. Andre sitter i fengsel den dag i dag. Han har klart å ta over media i Russland, slik at han kontrollerer så og si all informasjonsflyt i samfunnet.

Han kontrollerer narrativet, og folk flest kjøper hans løgner om den pågående krigen i Ukraina, og det meste annet. Du kan se en video som illustrerer dette godt her. Folk på bygdene i Russland vet generelt svært lite om verden. De blir feilinformert om verden gjennom russlands statskanaler. Jeg har skrevet en artikkel om det her: Hva tenker russerne om krigen?

Det er jo det som er litt skummelt med statskanaler synes jeg. Eller rett og slett skattefinansierte medier, skoler, osv. i sin helhet, ettersom folket da er mye mer sårbart hvis feil person eller feil gruppe mennesker kommer til makten, noe de potensielt sett alltid kan gjøre. Selv gjennom demokratiske valg.

Innblanding i valget 2016

Det fortelles litt om at Putin forsøkte å blande seg inn i presidentvalget i USA i 2016, men det beskrives bedre og mer detaljert i en annen bok jeg har lest som heter «Putin’s Playbook» skrevet Rebekah Koffler som da har jobbet i årevis innenfor amerikansk etteretning (DIA).

Hovedforskjellen på de to forfatterne når det kommer til å beskrive Russlands innblanding i USAs presidentvalg, er at Aage Storm Borchgrevink beskriver det slik at Putin forsøkte å få Trump til å vinne valget, mens Rebekah Koffler ikke gjør det. Hun beskriver hvordan russland blandet seg inn i valgkampen på begge sider, altså både på Clintons side, og Trumps side for å skape splittelse i befolkningen.

Hun påstår også i sin bok at USA og Russland allerede er i krig med hverandre, og at Russlands måte å føre krig mot USA på er gjennom å forsøke å ødelegge landet innenfra gjennom å splitte folket, noe hun mener at Putin har lykkes i å gjøre – med svært god hjelp fra amerikansk media. Putin er veldig god til å spille på andres svakheter, og bruke disse til egen fordel.

Boken forteller også om det som ledet opp til dagens krig i Ukraina, og det beskrives en del rundt hva han mener Putins motiver er for å angripe. Det er mange narrativer når det kommer til årsak og konsekvens, som folk diskuterer i dag. Blant annet så er det jo folk som ikke har noen tro på at Putins plan å ta tilbake alle de landområdene Russland hadde under Sovjetunionen. Disse mener at det ikke forelegger noe bevis på dette. Borchgrevink mener derimot at Putins motiv og mål med krigen er å innlemme Ukraina i Russland. Det er også det jeg forstår som mainstream narrativet. Og det narrativet deler Borchgrevink med Rebekah Koffler.

For å runde av vil jeg si at denne boken passer de som ønsker å vite mye mer bakgrunnen til Putin, og skaffe seg en slags helhetlig oversikt over historien. Media viser bruddstykker, og du kan danne deg et bilde av det, men bøker som dette gir deg en langt større innsikt og forståelse hva som foregår og bakgrunnen for det. Borchgrevink har gjort en fremragende jobb i formidle dette.

Mest lest

Arrangementer