Ukas anbefaling

Ukas anbefaling: Hvordan olje gjør verden grønnere (bokstavelig talt)

I løpet av de 30 siste årene har mengden grønn vegetasjon på planeten økt betraktelig. Dette vil trolig komme som en overraskelse på mange. Vi er tross alt blitt godt vant til alarmerende nyheter om klima, enten det er snakk om ødeleggelse av økosystemer eller avskoging.

I dette opplysende foredraget forklarer Matt Ridley, forfatter av The Rational Optimist, hvordan og hvorfor verden blir grønnere. Dette er, ifølge Ridley, ikke på tross av – men på grunn av – økt bruk av fossilt brensel. Fossile energikilder har forårsaket en grønnere planet på tre måter: ved å erstatte bruken av ved som drivstoff, ved å gjøre klimaet varmere og ved å øke CO2-nivået i atmosfæren, noe som øker planteveksten.

Vi håper spesielt aktivister som krever en umiddelbar stans i leting av olje tar seg tid til å høre foredraget.

Mest lest

Arrangementer