Kommentar

Vil tillate kjøring etter et par pils

Den 15. juni 2022 ble fremkomstmiddelet elsparkesykkel omdefinert fra sykkel til motorvogn, noe som innebar at det ble straffbart å kjøre med promillegrense på over 0,2. Lovendringen ble presset frem av ruskonservative partier utenfor regjeringen og interesseorganisasjoner, med bakgrunn i trafikkuhell som involverte berusede elsparkesyklister. Liberaleren skrev tidlig at en slik omdefinering, med påfølgende håndheving av lovbrudd som om det ble kjørt bil eller motorsykkel, blir helt uproporsjonalt og hysterisk for et lite eldrevet kjøretøy med maksfart 20 km/t.

Et par sparkesykler fra firmaet Lime står klare til utleie. Foto: Bent Johan Mosfjell

Nå har Norges Høyesterett konkludert at boten som en kvinne fikk i august 2022, og som ble prøvd i tingretten og senere skjerpet i Lagmannsretten, er helt urimelig. Faktisk medførte også en tidligere konklusjon fra Høyesterett at bot og eventuell inndragelse av bilsertifikat først bør skje ved promillegrense rundt 0,8.

Det forventes nå at mange feilaktige dommer fra Lagmannsretten vil tas opp igjen som følge av Høyesteretts siste konklusjoner.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer