Kommentar

Ville trolig blitt frikjent i andre vestlige land, dømt i Norge

Husker du Liberalerens artikkel der vi tok for oss flere tullesaker som politiet grep fatt i, en sak publisert før julen 2022?

I en av sakene er dommen klar og saken har blitt avsluttet. I desember møtte ungdommen Victor Halstensen i Indre og Østre Finnmark tingrett. Halstensen godtok ikke forelegget etter at han visstnok viste fingeren til politiet på en russefest i mai. Halstensen fikk en bot på 4 800 kroner. Han godtok ikke boten og anket dommen fra tingretten inn til Hålogaland lagmannsrett. Lagmannsretten tar ikke saken opp til behandling. Victor Halstensen må betale boten, og regner saken som avsluttet.

Det interessante etter endelig dom er at høyesterettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer, og tar et oppgjør med både politiet og rettsapparatet.

–Ut ifra dommen fremstår det som en veldig liten aggressiv situasjon, hvor en russ viser fingeren på avstand. At politiet da finner grunn til å gå bort til han, si det er straffbart og gir han en advarsel, fremstår som en overreaksjon. Man kan spørre seg om det ikke hadde vært fornuftig av politiet å la den ligge, sier Wessel-Aas i en artikkel som er på trykk i Amedia-aviser.

Ytringsfrihetsadvokaten mener saken mot Halstensen er større enn kun et enkelttilfelle, nemlig diskusjonen knyttet til hvor mye offentlige tjenestepersoner skal tåle av forulemping. Wessel-Aas understreker at bestemmelsen er viktig, som beskyttelse av den funksjonen offentlige tjenestepersoner ivaretar. Han peker på nyere rettspraksis der han synes terskelen for hva som er straffbart å si til politiet og andre offentlig tjenestepersoner, har blitt svært lav.

Får vi redusert ytringsfrihet gjennom valg politiet tar, og domstolenes manglende behandling? Ja!

Victor Halstensen er ingen kjendis, likevel griper Wessel-Aas fatt i saken og bruker tid på den. Det sier ganske mye om hvor prinsipiell saken er.

Liberaleren tror at hvis Hålogaland lagmannsrett hadde tatt saken til behandling, ville Victor Halstensen blitt frikjent. Det ville vært en viktig frikjennelse for ytringsfrihetens kår i Norge.

Sett på lignende saker i Sverige av Liberalerens redaksjon, ville dette vært en ikke-sak i vårt naboland.

Mest lest

Arrangementer