Kommentar

Politiet med flere tullesaker på tampen av 2022

Hvis tillit er en indikator på hvor godt politiet kan opprettholde ro og orden, og sørge for at befolkningen etterlever lover og forskrifter, bør store deler av organisasjonen foreta tøffere prioriteringer i fremtiden. I sluttfasen av 2022 har politiet arbeidet med saker som med fordel kunne vært nedprioritert.

I november ble revyartisten Frank Arne Olsen frikjent av Nord-Troms og Senja tingrett. Olsen ble anmeldt etter at han ikke leverte inn sin egen politiuniform, en uniform som har blitt brukt i mange revynummer. Politiet mener komikeren har villedet folk til å tro han var en ekte politimann etter en video på Facebook.com. De aller fleste som har sett videoen skjønner at politiet tar feil, selv om regelverket for bruk av uniformer har blitt strammet inn etter 22. juli 2011.

I desember møtte ungdommen Victor Halstensen i Indre og Østre Finnmark tingrett. Halstensen godtok ikke forelegget etter han visstnok viste fingeren til politiet på en russefest i mai. Politiets hårsårhet skaper problemer for enkeltmennesker og fører til unødvendig bruk av ressurser.

Politiet bør benytte kost-nytteanalyse i større grad, slik som for eksempel samferdselssektoren må gjøre. Hver krone politiet bruker er det borgerne som finansierer gjennom skatter og avgifter, litt forenklet forklart.

De to nevnte sakene er saker der politiet har brukt ordet tillit. Trolig har ingen av sakene redusert befolkningens tillit til politiet, bortsett fra at mange på sosiale medier har reagert på politiets prioriteringer.

For ordens skyld: Skribenten fraråder bruk av uniformer til daglig, eller vise fingre til politiet. Tvert imot. Vi bør oppføre oss ordentlig i møte med medmennesker og offentlige tjenestemenn, uten at det er en fasit på hva som er god oppførsel.

Skap tillit

Politiet foretar innbyggerundersøkelse. I undersøkelsen, et arbeid som nå pågår, blir tillit til politiet og samfunnet målt. Undersøkelsen for 2021 viser at åtte av ti har ganske eller stor tillit til politiet. Dessverre går tilliten litt ned.

Dårlig politiarbeid kan være årsaken til reduksjon i tilliten. Liberaleren har publisert flere artikler om rolleblanding mellom politietaten og Norsk Narkotikapolitiforening. Birgitte Tengs-saken og Baneheia er andre saker der politiets arbeid står til stryk. Gjør godt arbeid med bedre prioriteringer, er det beste rådet politiet kan få.

Mest lest

Arrangementer