Kommentar

Politiet bør ikke være over loven

Det virker som om to politimenn bør få sparken og en hard dom. Grunnen til at jeg skriver «virker som» er at det er en uting med forhåndsdømming basert på en avisartikkel. Saken fra Dagbladet er imidlertid rystende, inkludert en overvåkningsvideo fra en bensinstasjon.

Norske politifolk. Illustrasjonsbilde, ikke knyttet til saken. Foto: Bent Johan Mosfjell / Liberaleren

Saken passer imidlertid bra for å dra frem noen prinsipielle sider av saken. Det første som slår meg er hvordan dette gir meg økt skepsis mot generell bevæpning av politiet. Den lar jeg ligge i denne sammenhengen, selv om slikt som dette utgjør et godt argument mot bevæpning av politifolk.

Det er imidlertid to andre poenger som er prinsipielt interessante. Det ene er et grunnleggende liberalistisk prinsipp om at staten, herunder politiet, ikke kan ha andre rettigheter enn det andre mennesker har. Det er ikke slik at dersom mange mennesker går sammen, så får de plutselig rett til å gjøre andre ting enn de har som individer. Dette prinsippet brukes oftest til å illustrere at siden jeg ikke har rett til å ta dine penger, har jeg ikke rett til å gjøre det gjennom politikk og kalle det skatt. Det gjelder imidlertid generelt.

I denne sammenhengen betyr det at politiet ikke bør ha noen rettigheter som en privatperson har. De ikke ha lov til å bruke mer voldsmakt enn en privatperson og ei heller drive med mer overvåkning enn andre mennesker. Gjør ikke dette det vanskelig å være politi? Jo, det stiller krav til politiets handlemåter. Det skal være vanskelig å bruke voldsmakt mot andre mennesker, også for politiet.

Det er også verdt å merke seg at det stadig kommer tilfeller som gjør at man generelt ikke bør ha utpreget stor tillit til politiet. Et eksempel er slikt som dette. Et annet er at de blir fornærmet av en langfinger. Et tredje er Norsk narkotikapolitiforening og deres lange synderegister. Et fjerde er deres manglende evne til å etterforske tyveri og innbrudd. Et femte er deres evne til å etterforske «forbrytelser» uten offer slik som gambling og narkotika.

Det andre poenget handler om at alle mennesker er likestilte overfor loven. Politifolk bør få samme dom for samme handling som en privatperson. Det er relevant i saker som dette. De bør ikke feies under teppet. Dette kan imidlertid trekkes et skritt lenger hvis man skal være konsekvent. Det å anholde mennesker og fengsle mennesker som senere frifinnes i rettssaler er moralsk sett ikke svært ulikt privat kidnapping og frihetsberøvelse og bør i utgangspunktet behandles på samme måte. Jeg tar her litt forbehold siden spørsmål som dette er komplekse.

Dersom fremstillingen i Dagbladet er korrekt, bør i hvert fall to politimenn finne seg et nytt levebrød etter litt tid på vann og brød.

Mest lest

Arrangementer