Kommentar

Skjenkekontrollene bør gi blaffen i kunst

I april var det flere saker, både i Stortinget og i medier om skjenkekontrollører som ga anmerkninger til bedrifter på grunn av kunst.

Du har trolig hørt lokalpolitikere ytre seg flere ganger om å være liberale når det gjelder tildelinger av salg- og skjenkebevillinger, men samtidig at man skal slå hardt ned på regelbrudd. Den norske alkoholpolitikken har blitt kraftig liberalisert de siste tiårene, selv om den fortsatt er restriktiv.

Kommunene organiserer kontroll med salg- og skjenkestedene på ulike måter, men mange kommuner har satt arbeidet ut til eksterne aktører; blant annet Securitas AS.

Å følge regelverket til punkt og prikke er umulig for spesielt skjenkestedene. Skjenking til personer som er åpenbart beruset, skjer hver eneste dag.

Kontrollørene ser blant annet etter salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer, salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset, salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid, internkontroll, alkohol tatt med ut av skjenkeområdet, medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet og brudd på forbudet mot alkoholreklame.

Reklameforbud

Det er kapittel 9 i alkoholloven, reklameforbud, som inspirerte til denne artikkelen.

–Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt, ifølge § 9-2.

I Stavanger har et skjenkested fått prikker for brudd på alkoholloven på grunn av lysestaker, laget av vinflasker. Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for FrP, har fulgt opp denne saken og stilt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren.

Et bilde, kunstverk på veggen, ble for mye for kontrollørene som besøkte Schøyen Grill & Bar i Kongsvinger, ifølge Dagbladet.no.

Hverken lysestaker eller bilde er reklame for alkohol, slik vi vanligvis definerer reklame. Uttrykt litt humoristisk konkluderer skribenten med at skjenkekontrollørene har inntatt litt vel mye tran før de omtalte kontrollene. Samtidig åpner regelverket for skjønn, og skjønn kan gi uheldige utslag.

Kommunen har det siste ordet

Når kontrollørene har vært på jobb, får kommunen tilsendt rapportene fra kontrollen. Det er opp til kommunen å følge opp, og administrasjonen trenger ikke skrive ut prikker basert på funnene. Kunst bør være kunst i administrasjonen, ikke reklame, basert på skjønn i den kommunale administrasjonen.

Lokalpolitikere som er uenige i administrasjonens konklusjon, bør fremme skriftlig spørsmål/interpellasjon til det neste kommunestyremøtet.

Alkoholpolitikk bør være valgkampsak i hver kommunevalgkamp. Innenfor rammene av regelverket har kommunene ganske stor frihet. Gode saker for liberale kandidater!

Mest lest

Arrangementer