Kommentar

Lønnsvinnerne: Pensjonister som ikke arbeider

Det er pinlig at pensjonistene får en pensjonsvekst på 8%. Dett er et godt eksempel på at staten gir mest til dem som har mest. Alderspensjonistene er nemlig den rikeste aldersgruppen. Jeg skrev en sak for et par år siden om at pensjonistene også da fikk mer enn oss andre.

Det skjedde da noe interessant. Jeg delte den saken i en lærergruppe for å illustrere at andre kan få det lærere ikke får. Selvsagt fikk jeg noen likes. Jeg har imidlertid sjelden fått så mye kjeft. Gamle mennesker er Norges helligste ku. Det finnes nesten ingen grenser for hvor mye de fortjener.

Det er merkelig, for pensjonister har god råd og klarer seg fint. Selvsagt finnes det noen som har dårlig råd. Hvis du har brukt opp alle pengene dine fortløpende hele livet og ikke forberedt deg på pensjonisttilværelsen, så har du det kanskje ikke så fett. Det er bra.

La meg gjenta. Det er bra. Det skal nemlig være slik at dine økonomiske handlinger har økonomiske konsekvenser. Det er rettferdig og det stimulerer til at man gjør bedre valg. Så enkelt. Alternativet er at dem som oppfører seg klokt, må betale regningen til dem som oppfører seg uklokt. Det er urettferdig.

Når dette er sagt, så vil jeg igjen henvise til artikkelen jeg viser til ovenfor som dokumenterer at pensjonister har det bedre enn andre. Så selv om man er uenig i forrige avsnitt, så bør man likevel være mot å gi mest økning til pensjonistene.

Det er i tillegg slik at med en aldrende befolkning der det nok ender med at man må jobbe lenger enn i dag, så er det umoralsk å øke støtten til dagens pensjonister. Man tar fra dem som i fremtiden vil få mindre for å gi til dem som allerede får mye.

Mest lest

Arrangementer