Kommentar

Gahr Støre bør sparke rådgivere

Det er mulig Arbeiderpartiet tror elektrifisering av Melkøya i Finnmark er en god sak, en vinnersak. Det er for lite kraft til at elektrifisering av anlegg i petroleumssektoren er en vinnersak blant velgere.

Tirsdag 8. august var statsministeren, finansministeren og olje- og energiministeren i Hammerfest. Oppdraget lekket ut før besøket i Finnmark, nemlig at regjeringen skulle presentere et stort kraft- og industriløft for Finnmark med elektrifisering av Melkøya. Skribenten som sitter på sidelinjen av det politiske sirkuset i partiene, funderte før besøket på om det er noen hjemme i regjeringsapparatet? Hvorfor presentere en slik sak i valgkampen når lokale kandidater for Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede sliter i motvind?

Hammerfest og Melkøya. Foto: Dag Halvorsen Photography (CC BY-NC-ND 2.0)

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), kom til Hammerfest, presenterte satsing på Nord-Norge og dro. Det ble en kjempedebatt, spesielt innad i Senterpartiet om regjeringens politikk. Regjeringen Støre har en kurs på dette politikkområdet som kolliderer med Senterpartiets landsmøtevedtak.

Fra Hammerfest fikk vi høre at regjeringen har besluttet å godkjenne de endrede utbyggingsplanene for Snøhvit Future-prosjektet (endret PUD/PAD), og gitt konsesjon til ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Hyggevatn og 132 kV-ledning fra Hyggevatn til Melkøya. Regjeringen presenterer samtidig nye mål for revitalisering av kraftsystemet i Finnmark, som i dag er preget av lite fleksibilitet og flere lag med nettbegrensninger. Uten økt nettkapasitet er det ikke mulighet for nye, større industrietableringer eller ny kraftproduksjon i store deler av fylket. Liberaleren meldte allerede i vinter at Norge og spesielt Nord-Norge går glipp av næringsetableringer på grunn av mangel på strøm. Når det er for lite av noe, hvorfor bruke mer av det som er en mangelvare? Det er elektrifisering i praksis.

Høyre

Det er fascinerende å se hvor stille Høyre sitter i båten akkurat nå. Partiet får større oppslutning med regjeringens stunt, til tross for at partiet er på linje med Arbeiderpartiet i denne saken. Partiets landsmøte vedtok følgende i år:

«Ved elektrifisering av petroleumsinstallasjoner på land og på sokkelen, som for eksempel Melkøya og Troll-feltet, må havvind-løsninger vurderes.«

Erna Solberg som statsminister ville neppe presentert det Jonas Gahr Støre presenterte. Hun ville ventet til etter 11. september for å gi de lokale kandidatene mindre motvind.

Ny markedsføring

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene og statsministeren fremstår som svak, til tross for bred politisk oppslutning i både Stortinget og folket om den sosialdemokratiske politikken. Jonas Gahr Støre ville tjent på å være litt mer taktisk, for eksempel vente noen måneder med å presentere et stort kraft- og industriløft for Finnmark. Arbeiderpartiets kandidater i Finnmark og Nord-Norge ville i alle fall vært takknemlige.

Lag en plan

Det regjeringen bør gjøre med tilslutning fra Stortinget, er å utarbeide en troverdig plan for utbygging av strøm. Konsesjonsbehandlingstiden for ny kraftproduksjon og nett, må ned. Er den politiske viljen tilstede, kan det være mulig å redusere tiden det tar for å få konsesjon. Det kan bety reduserte rettigheter for reindriften, men det er umulig å få i både pose og sekk?

Det vil være liberalister som roper på privatisering av sentralnettet, men det er en illusjon i dagens situasjon. Det er et politisk stempel på dette politikkområdet og slik vil det være langt inn i framtiden.

Mest lest

Arrangementer