Kommentar

Sosialistisk Ungdom + Norgesdemokratene = Sant

Partier som fremstår som motpoler, har ofte mer til felles enn det man tror. Norgesdemokratene er er brunt parti hvis viktigste sak er å hindre innvandring til Norge. En sak i VG plasserer Sosialistisk Ungdom i samme båsen. SU er SVs ungdomsorganisasjon.

«Hva er en ting du skulle ønske det var mulig å innføre forbud mot?
– Forby folk å flytte til Sveits!
«

Dette kunne vært noe å le av dersom de ikke virkelig hadde ment det og dersom sosialismen ikke hadde hatt slik en dårlig historie når det gjelder utreiseforbud. Kommunismen under den kalde krigen var kjent for å holde mennesker innesperret i eget land, med skarpladde våpen ved grensene. Dette var mest tydelig med Berlinmuren som ble bygget for å hindre Øst-tyskerne å utvandre til det ikke-kommunistiske vesten.

Hva har dette med Norgesdemokratene og hesteskoen å gjøre? Hesteskoen symboliserer med at konspigærninger på venstresiden og høyresiden har ganske mye overlapp. Det er imidlertid også rent politisk enighet mellom disse gruppene, ikke minst når det gjelder migrasjon. Uten fri innvandring, har du ikke fri utvandring. Uten fri utvandring, er det ikke noe «problem» med fri innvandring.

Utvandrings- og innvandringsmotstanderne deler synet om at mennesket tilhører den staten de er født inn i. De deler synet om at det er staten som skal bestemme hvor mennesker skal arbeide og bo. De har så mye til felles, at det er merkelig at folk ser på dem som motstandere.

Hvorfor tror mange da at sosialistene er så mye bedre enn Norgesdemokratene på migrasjon? En ting er at de ofte ikke er så tydelig i sin rasisme. En annen ting er at sosialistene vil ta inn noen flere flyktninger bak sine lukkede grenser, slik at de fremstår som snille.

Dessuten er det jo slik at innvandring ikke blir noe problem hvis Sosialistisk ungdom får makten. Under sosialismen er det ikke noe problem at mange vil innvandrere, problemet for dem er de lange køene med mennesker som vil ut av landet.

Oppdatering: Synnøve Kronen Snyen, leder i Sosialistisk Ungdom, har tatt kontakt med redaksjonen og bedt oss om gjøre det tydelig at hun og SU ikke ønsker å forby folk å flytte til Sveits, eller ha andre former for utreiseforbud. Hun sier at VG spurte ungdomspartilederne om å komme opp med tullete forbud og at svaret var humoristisk ment.

Mest lest

Arrangementer