Kommentar

Folk Fengsles Forgjeves

For liberalister er ikke-aggresjons-prinsippet viktig som en ideologisk grunnmur. Prinsippet leder til at handlinger uten offer ikke er noe som skal straffes, selv når det er negative sider ved denne virksomheten. Tankegangen er uvant for mange nordmenn, noe som gir retoriske utfordringer.

I norske fengsler sitter det mennesker som har begått offerløs kriminalitet. Er det handlingen eller eller straffen som er umoralsk?

Offerløse kriminelle
Vi lever i et samfunn som fengsler mennesker for handlinger som ikke har offer.

Typisk vil straffbare handlinger uten offer være knyttet til rusmidler, seksualitet eller pengespill. Vi kan gjerne ta med forbudte idretter og ytringer som er straffbare. Offerløse handlinger omfatter også salg av kontrabande som ikke er knyttet til rus, eksempelvis matvarer.

Liberalisme er en sterkt etisk ideologi. For mange kan det virke motsatt. Dette skyldes at andre ideologier vektlegger å forme samfunnet for å få mer av det som er bra, og mindre av det som er skadelig. For å illustrere dette poenget kan vi se et klipp fra småparti-debatten fra Arendalsuken.

Arnt Rune blir suckerpunched av Anders Magnus.

Spørsmålet om hva som er etisk kan deles inn i to: hva som er rett og hva som er best. Det er lett å forsvare at hva samtykkende voksne gjør eller handler med hverandre er deres egen sak. Det er vanskeligere å ta den pragmatiske vinklingen å si hva som er bra. Det er utvilsomt negative sider ved prostitusjon, bruk av rusmidler, farlig idrett og visse matvarer. La oss først se på fenomenet prostitusjon.

NRK har dokumentert omfattende bordellvirksomhet i Norge. Mer enn noe viser dette at markeder tilpasser seg. Virksomheten fortsetter, selv når den er forbudt. Virksomheten går under jorden til ulempe for sexarbeiderne. Det er lett å forestille seg at mange av disse sexarbeiderne ville hatt godt av å opparbeide pensjonspoeng og få beskyttelse av politiet.

En praktisk orientert argumentasjon for ikke-aggresjons-prinsippet bør kanskje vektlegge avvikling av sexkjøpsloven og hallikparagrafen. Tilsvarende er det mulig å gjøre aksept av rusmiddel legalisering mer spiselig ved dels å gjøre den gradvis og utprøvende, og dels å håndtere negative sider og å fremme positive sider. Endelig er de muligå apellere til næringsinteresser. Eksempelvis kan legaliseringen i første omgang omfatte cannabis og psykedelia. Det er mulig å vektlegge medisinsk bruk. Det er mulig å omgå internasjonale narkokarteller-argumentet ved først å tillate dyrke og røyke klubber. Her må det være et potensial for lønnsom jordbruksproduksjon.

Andre ganger er det langt lettere å argumentere for legalisering. Et besøk på Lovdata viser en øko-bonde fikk bot og betinget fengselsdom for å ha solgt rå melk. Et produkt som mange anser som en delikatesse. Jeg gjentar meg selv, men viser til Remys parodi for å vise humoren:

Saken er altså at liberalister har vanskelig for å selge poenger som er mer kontroversielle. Det gjør at liberalisters argumentasjon ofte blir lik forskjellige høyrepartiers. For å presentere et ekte liberalistisk narrativ blir det viktig å kvesse retorikken for å skape et fritt samfunn. Et samfunn som ikke fengsler folk som ikke har skadet andre eller deres rettigheter.

Mest lest

Arrangementer