Kommentar

Problemet med bibliotek og kanselleringer

Noen norske fascister har booket seg inn på Bergen Offentlige Bibliotek for å ha videooverføringer med noen åndsfrender fra USA. Tanken er nok å enten få hvitvasket seg ved å delta i det offentlige rom eller å få ekstra oppmerksomhet ved en avlysning. De håper vel på reklamegevinst uansett.

Siden denne saken kan diskuteres uten å drive reklame for disse motstanderne av grunnleggende liberale verdier, benytter jeg anledningen til å forbigå i stillhet hvem de er.

Jeg er nemlig sterk tilhenger av kansellering av slike mennesker. For å bruke et moderne ord. Jeg er sterk tilhenger av å ikke gi dem en talerstol, en møteplass, oppmerksomhet eller noen form for legitimitet. De bør boikottes. Fullt og helt. Uten forbehold.

Dette krenker ikke på noen måte deres ytringsfrihet. De kan lage sin egen talerstol, møtes i sin egen leilighet og gjøre alt annet som er innenfor ytringsfriheten. Liberalere gir nemlig de samme rettighetene til alle mennesker, enten vi liker dem eller ikke. De har imidlertid ikke krav på noen form for støtte fra oss som misliker alt som de står for.

Og heri ligger problemet. Bergen Offentlige Bibliotek er skattefinansiert. Det betyr at alle skattebetalere, inkludert undertegnede, er med på å finansiere det bibliotekene driver med. I dette tilfelle spredning av fascistisk tankegods. Det krenker min ytringsfrihet. Det er samme prinsipp som jeg i denne artikkelen har begrunnet ytterligere når det gjelder pressestøtte.

Offentlige biblioteker er i sin essens en krenkelse av ytringsfriheten gjennom at de gjør den om til en ytringsplikt. Dette er et argument for at biblioteker, inkludert både utlån av bøker og det å være en møtearena, bør være private.

I det private kan man nemlig på en helt uproblematisk møte utestenge slike mennesker. På et bibliotek er det derimot slik at også disse fascistene, i den grad de har jobb, det har de jo ofte ikke, har vært med på å betale for godet. Gjennom å skattlegge dem har man begrenset deres evne til å finansiere alternativer til de offentlige talerstolene til stat og kommune. Og det krenker i prinsippet deres ytringsfrihet. Men det oppveies nok i slike saker gjennom den ekstra oppmerksomheten (inkludert økonomisk reklameverdi) de får ved en eventuell kansellering.

Mest lest

Arrangementer