Kommentar

Hovedproblemet er ikke at konspirasistene får pressestøtte

Pressestøtten til Document og andre aviser krenker min ytringsfrihet! Det har vakt en viss oppsikt at Document har fått pressestøtte. Nesten 3 millioner får de. En avis som sprer konspirasjoner og fremmedfrykt. Du finner oversikt over alle tildelingene her hos Medietilsynet. Omtrent 400 millioner deles ut i år.

Skjermdump fra document.no

Hva er så problemet? Problemet er at ytringsplikt krenker ytringsfriheten. En svært sentral del av ytringsfriheten er retten til å ikke ytre seg. Retten til å ikke støtte ytringer.

Dette er et generelt problem med alle offentlige utgifter og tilhørende skattlegging. At mennesker tvinges til å finansiere, det vil si å støtte, noe de misliker. Gjennom pressestøtten tvinges de til å støtte ytringer som de ikke støtter. Rettere bestemt de ytringene som staten finner formålstjenlig at skal få offentlig støtte og godkjenning.

Dette er en svært tvilsom praksis. Det er en ytringsplikt. Jeg tvinges til å støtte en rekke aviser som jeg er dypt uenige i. Jeg støtter selvsagt deres rett til å ytre seg. Gjennom pressestøtten, tvinges jeg til å også støtte selve ytringene deres.

Ytringsfrihet er nemlig ikke en kollektiv rett som innebærer at flest mulig ytringer skal kunne skrikes ut høyest mulig overalt. Det er en individuell rettighet der hvert enkelt individ har rett til å ytre seg, alene eller sammen med andre. På de arenaer der man har rett til å ytre seg. Jeg har for eksempel rett til å ytre meg i Liberaleren. Du har ikke den retten uten Liberalerens samtykke. Jeg har rett til å ytre meg i min leilighet. Det har ikke du rett til uten mitt samtykke.

Ingen av oss har imidlertid noen som helst plikt til å ytre oss eller til å støtte andres ytringer. Gjennom pressestøtten tvinges alle til å støtte en rekke ytringer som de ellers ikke ville støttet. Det krenker deres ytringsfrihet. Pressestøtten bør avskaffes.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer