Kommentar

Hverdagsrasisme i julen

Når man slipper til en mobb med fremmedfiendtlige mennesker, blir ikke resultatet særlig pent. Peter N. Myhres kommentar på Facebook kan tjene som et godt eksempel. Hverdagsrasisme i praksis i et kommentarfelt.

Det er tre poenger i denne artikkelen. Det ene er hvordan man bare antar hvem gjerningsmannen er. Det andre er at man slipper løs sitt brune grums uten særlig hemninger. Det tredje er det grunnleggende liberale prinsipp som bør ligge til grunn for alle politikk knyttet til kriminalitet.

Artikkelen forteller oss svært lite om hvem gjerningsmannen er, utover at han er 14 år og fra et miljø politiet allerede følger tett. Myhre setter tonen i starten ved å skrive «vårt land» i anførselstegn. Det er en ganske tydelig antydning om at det ikke er vårt land lenger, men at det er andre som har kommet inn. Altså fremmedkulturelle innvandrere. Og kommentarfeltet følger opp.

Første (jeg har ikke tatt med alle kommentarene, bare et utdrag) skriver om folk som får opphold og omtaler dem som dritt. Myhre skylder på andre partier istedenfor å motsi at man kaller folk for dritt.

Neste vil ha retur, retur, retur, altså kaste folk ut av landet. Så en som mener vi har økt terrorisme, fulgt av en som skriver at 35 000 som kommer hvert år er farligere enn å skli på isen. Så en som mener at utlendingen ville blitt kastet ut av et annet land, men at vi tar vare på dem for å ikke bli stemplet som rasist, med en underkommentar om at vi gir dem penger. Deretter en som vil utvise hele familien. For hælvete. Og en som mener han bare blir sluppet ut igjen etter litt snakk med barnevernet (Og lenke til sak i VG der det fremgår at vedkommende er norsk statsborger.)

Og så den siste som snakker om «berikelsen». Berikelsen er en kode som brukes av fremmedfiendtlige. Det er en kode for å vise at innvandrere ødelegger samfunnet. Slik kan man slippe unna å si rett ut at man er rasist. På samme måte som ingen er mot jøder, de er bare mot sionister.

Kommentarfeltet er en salig blanding av mennesker som bare antar at kriminelle er utlendinger, ikke har noen betenkeligheter for å slippe møkka si ut i offentligheten og vil straffe uskyldige for kriminalitet de ikke har begått.

Når fremmedfrykt blir vanlig

Den første antagelsen viser at man har en fordom om at kriminelle automatisk må være innvandrere. Dette er omtrent som å anta at det er jødenes skyld hvis man taper penger siden det jo er jødene som styrer den internasjonale økonomien. Man legger automatisk skylden på den gruppen man fra før av ikke liker.

Dernest har man ingen betenkeligheter med å si dette svært tydelig til sin mobb av likesinnede. Det er i enkelte miljøer blitt helt akseptert at man kan skrive nesten hva man vil om «de andre», de man ikke liker.

La oss anta at 14-åringen har to små søstre på 7 og 12 år som er født i Norge. Et av menneskene i kommentarfeltet skriver i fullt alvor at disse småjentene skal utvises fra Norge. Tas bort fra sine venner og sendes til et land der de kanskje ikke kan språket. På grunn av noe som et annet menneske har gjort.

Dette er horribelt. Og bringer oss til det politiske poenget.

Det kollektivistiske vanvidd

Mennesker er ansvarlig for ens egne handlinger. Her finner du noen tall for vold i Oslo. Det er omtrent 100 anmeldelser for grov vold per år. Det er over 200 000 mennesker med annen landbakgrunn enn norsk i Oslo.

For å si det i klartekst. De aller fleste innvandrere til Oslo er fullstendig lovlydige mennesker. Svært få begår grov kriminalitet. Likevel er det fullstendig akseptert blant mange å ville kaste ut mennesker fra Norge kun ut fra kollektiv gruppetilhørighet. De skal ut fordi de eller deres foreldre ikke er født i Norge og fordi noen andre er kriminelle.

Liberalere må si tydelig nei til slike politiske synspunkter. Alltid. Det er å straffe mennesker for andre menneskers handlinger. Det er dypt umoralsk og man må alltid ta ansvaret for det.

Man kan diskutere hva man skal gjøre med kriminelle mennesker, uansett hvor de eller deres foreldre er født. Man bør imidlertid aldri bruke gruppetilhørighet som begrunnelse for å straffe uskyldige mennesker. Fremtidige innvandrere er beviselig uskyldig i all kriminalitet begått av mennesker bosatt i Norge. Kriminalitet begått av innvandrere er intet akseptabelt argument mot innvandring.

Oslo er en bedre by på grunn av innvandring

Da jeg var ute og gikk i Oslo i går, på Lille julaften, så jeg en rekke mennesker som åpenbart hadde enten innvandret til Norge selv eller har foreldre eller besteforeldre som har innvandret. Det er nemlig ofte tydelig basert på utseende at ens forfedre ikke opprinnelig er fra Norge. Hverdagsrasistene vil fjerne disse menneskene fra det norske samfunnet. Vi andre synes det er hyggelig at mennesker har flyttet til Norge for å søke lykken og få seg et bedre liv. Innvandrere beriker Oslo og gjør byen til et bedre sted.

La dem komme. La dem bli.

God jul!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer