Kommentar

To typer rikinger

Liberalismens store fordel og ulempe er våre nyanser. Når man ser en del liberalister på sosiale medier, får man fort inntrykk av liberalisme betyr skråsikkerhet og mangel på nyanser. Dette er imidlertid ikke representativt, og jeg skal illustrere dette ved synet på rikinger.

Det finnes nemlig mennesker som er sinnsykt rike. De har mye mer enn oss andre. Er dette rettferdig eller ikke? Sosialister er som regel proppfulle av misunnelse. Det er urettferdig at noen har mer enn andre blir det som regel sagt, ofte med et bakteppe av tro på at verden er et nullsumspill. Konservative på den andre siden har en tendens til å forsvare de rike, nesten uansett. Ofte ut fra et eller annet syn på at bedriftseiere er viktige for stabilitet og for at samfunnskaken skal vokse.

Liberalister tenker helt annerledes. For oss er ikke rikinger én gruppe. De er en samling med unike mennesker som har fått sin rikdom på ulike måter. De fortjener å bli vurdert individuelt.

Ulempen med det liberale synet er at det ikke passer særlig godt til politisk propaganda. Nyanser gjør ikke det. Fordelen er at det behandler alle mennesker med respekt, enten de er rike, fattige eller et sted imellom.

For oss er det essensielt hvordan de har fått sin rikdom. Dersom de har fått sine penger på en måte som ikke har krenket noen andre mennesker, er pengene rettmessig deres. Den vanligste måten er gjennom å selge et produkt som andre mennesker ønsker å kjøpe. Det gir andre mennesker fine arbeidsplasser og gode og billige produkter og er en velsignelse for menneskeheten. Det kan også rettmessig skje på andre måter for eksempel gjennom flaks (blant annet lottogevinst) eller gjennom arv. Det sistnevnte gjelder selvsagt bare dersom de som det arves fra har fått pengene på en rettmessig måte.

Dersom rikinger derimot har fått pengene gjennom kriminell virksomhet, har de ikke rett på pengene. Pengene skal da tas fra dem og gis tilbake til de rettmessige eierne. Andre tilfeller av dette er dersom de har fått pengene gjennom offentlige privilegier eller gjennom misbruk av skattebetalernes penger.

I noen tilfeller kan det selvsagt være vanskelig å avgjøre hvordan de har fått pengene. I slike tilfeller gjelder vanlige rettsprinsipper om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevisst.

Et problem innenfor den sosialliberale velferdsstaten er at rikinger ofte har fått pengene sine både på rettmessig og urettmessig måte. Det viser på et vis at det sosialliberale samfunnet aldri kan bli helt rettferdig. Det gir faktisk også et argument for konfiskering av deler av pengene til rike mennesker, for eksempel innkrevd gjennom skattelegging av noen rike. Merk at jeg ikke skriver av alle rike, men av noen.

Liberalismen er en nyansert ideologi. Du burde være mer nysgjerrig på liberalismen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer