Stikkord: rettferdighet

Ny moderne rettsstat

John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv