Kommentar

Norsk Tipping med skrapetips mens Stortinget vedtar DNS-blokkering

Det er sjukt, det er deprimerende og det er proteksjonisme.

Mens Stortinget har vedtatt DNS-blokkering, kommer Norsk Tipping med ti skrapetips i påsken. Det er tips for å selge flere Flax-lodd, inkludert PåskeFlax som kom på markedet tidligere i mars måned.

Det viktigste argumentet for DNS-blokkering i debatten i Stortinget, er problematisk adferd og spilleavhengighet. Hvis politikere frykter spilleavhengighet i befolkningen, hvorfor er Norsk Tipping en rå aktør på salg av spill og lodd?

Det er staten som eier alle aksjene i Norsk Tipping. Overskuddet i selskapet er spillemidlene, penger politikere deler ut til mer eller mindre gode formål.

Hvorfor lodd?

Veldig mange liberalere er uenige med et bredt stortingsflertall i enerettsmodellen, såkalt monopol til Norsk Tipping og Rikstoto. Det er mulig å regulere markedet uten monopol, noe land etter land beviser gjennom spillpolitikken. Sverige og Danmark har en spillpolitikk liberalere etterlyser i Norge.

Det optimale er at statens rolle er som regulator og lovgiver, og ikke en aktør i markedet. På området spill er den norske staten regulator, lovgiver og den største aktøren.

Hvorfor Norsk Tipping selger lodd, må være begrunnet i penger. Det er lag og foreninger som bør drive med loddsalg, organisasjoner som skaper aktiviteter i lokalsamfunnene. Man trenger ikke være spesielt liberal for å skjønne at det er galskap at det statlige selskapet Norsk Tipping er en konkurrent til lag og foreninger, på salg av lodd.

Akkurat nå har Norsk Tipping 17 ulike typer Flax-lodd i salg. Tre av loddtypene handler om påske. PåskeFLax Heftet koster 200 kroner, en betydelig sum for et lodd; riktig et lodd med mange trekninger.

Mest lest

Arrangementer