Nyheter

FpU har landsmøte denne helgen

Liberaleren dekker selvsagt møtet. Ungdomspartiet til FrP samles til landsmøte hvert annet år, og da vedtar de blant annet sitt politiske program. Årets landsmøte foregår lørdag og søndag i Oslo, og omkring 100 FpUere møtes for å trekke opp linjen for de neste årene.

På lørdagen blir det programbehandling og valg. På søndag blir det vedtekter, resolusjoner og generell politisk debatt. Vi dekker hele møtet slik vi har dekket de to foregående landsmøtene. Du kan lese om landsmøtene i 2020 og 2022 her.

Simen Velle tar gjenvalg.

FpUs leder Simen Velle tar gjenvalg, og vi får svar på to raske spørsmål rett i forkant av landsmøtet.

Simen Velle. Foto: FpU

– FpU skal vedta et nytt program. Kommer FpU til å vedta noe spennende nytt eller er det mer videreføring av gammel FpU-politikk?

– Vi kommer selvfølgelig til å videreføre mye av den gode politikken vi dessverre ikke har gjennomført, samtidig som vi tilpasser oss en betydelig mer konfliktfylt verden enn før.

– Hva er det som gjør landsmøter spesielt spennende?

– Jeg syns jo personlig at det er spesielt spennende å stille til valg da. Det er tross alt jobben min det står om hehe

Ved siden av Velle er Lars Barstad Løvold (Møre og Romsdal) innstilt som politisk nestleder og Sebastian Saltrø Ytrevik (Vestfold) innstilt som organisatorisk nestleder. Les hele innstillingen her.

Politiske kamper

FpU skal vedta over 40 sider med politikk i et nytt program som heter «Frihet, vekst og velstand i utfordrende tider». Det blir nok en del interessante voteringer på landsmøtet.

Det eksisterer to ulike forslag når det gjelder høyere utdanning. Et klassisk sosialdemokratisk forslag der man prøver å begrunne subsidier med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Et alternativt og litt mer liberalt forslag som tar utgangspunkt i at høyere utdanning er en investering i egen fremtid. FpU vil for øvrig kun ha 5 obligatoriske fag på ungdomsskolen, men vil til gjengjeld ha eksamen for alle elever i alle disse. Norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

Ved forrige landsmøte ble det argumentert for å «fjerne sedler og mynter som tvungent betalingsmiddel». Forslaget fikk mange stemmer, men falt. Det er tydelig en interessant sak for kredittkortgenerasjonen der retten til butikkinnehaverne til å bestemme selv står opp mot personvernhensyn. Saken kommer opp på dette landsmøtet også.

FpU mener at frihet for den enkelte skal gå foran hensynet til folkehelsen. Det blir votering om dette også skal gjelde «unntaksvis dersom storsamfunnets liv og helse er i fare». Det blir også votering om hvorvidt «tannhelsetjenester skal inn under egenandelsordningen.» Noen vil utvide abortloven til uke 18, mens andre vil beholde dagens abortlov.

Når det gjelder jernbane, så er det forslag til å legge til et punkt om at FpU er motstander av Nord-Norgebanen. Den er jo ekstremt økonomisk ulønnsom, men siden FrP var for, så er dette en interessant votering.

Det blir votering om verneplikten. Det er enighet om at Norge skal ha et profesjonelt vervet forsvar, men det blir votering om hvorvidt man skal skrive eksplisitt at man er mot verneplikten, noe FpU har vært mot i over 30 år.1 Det blir også votering om FpU er for norsk medlemskap i EU.

Flere andre saker blir debattert, og Liberaleren vil omtale hva som blir vedtatt i løpet av helgen.

Se vår side med samling av stoff om FpU.

  1. I de oppdaterte sakspapirene som ble sendt ut fredag kveld, er forslag 25 «Ha et profesjonelt vervet forsvar» endret til «Beholde verneplikten og samtidig ha et sterkt forsvar». Det er redaksjonelt endret i tråd med argumentasjon på landsstyremøtet. Det tyder på at forslagsstilleren ikke helt visste at verneplikt og profesjonelt vervet forslag er to forskjellige ting. (Artikkelen en oppdatert med denne fotnoten 12.04.2024 kl. 22.58.) ↩︎

Mest lest

Arrangementer