Nyheter

Simen Velle gjenvalgt i FpU

Valgene på FpUs landsmøte gikk gemyttlig for seg helt til man kom til valg av varamedlemmer til sentralstyret.

Simen Velle sa at han stilte til gjenvalg først og fremst fordi vi har en jobb å gjøre. Den andre grunnen er dere i FpU. Han vil bruke mer tid på å bredde laget. Få nye ansikter opp og frem. En noe annerledes lederstil.

Lars Barstad Løvold fra Møre og Romsdal ble 1. nestleder og Sebastian Ytrevik fra Vestfold ble 2. nestleder.

De fire sentralstyremedlemmene ble i tillegg til de ovenfor også valgt ved akklamasjon. Markus Gotaas, Viole Stene, Kasper Johansen og Vivian Jakobsen Gotaas.

Det var innstilt to varamedlemmer i rekkefølge til sentralstyret. Den første Jonas Svennevig hadde trukket seg og Tonje Nerdal som andre. Det var kommet inn tre forslag til: Rikke Louise Pedersen, Sophus Theodor Kopperud og Lars Andreas Vartdal.

Voteringer på vara viste følgende: Lars Andreas Vartdal 55 stemmer, Rikke Louise Pedersen 47 stemmer, Sophus Theodor Kopperud 40 og Tonje Nerdal 38 stemmer.

Disse ble valgt:

Leder: Simen Velle
1. nestleder: Lars Barstad Løvold
2. nestleder: Sebastian Saltrø Ytrevik
Sentralstyremedlemmer:
– Markus Gotaas
– Viole Stene
– Kasper Johansen
– Vivian Jakobsen Gotaas
Varamedlemmer i rekkefølge:
– Lars Andreas Vartdal
– Rikke Louise Pedersen

Se vår side med samling av stoff om FpU.

Mest lest

Arrangementer