Kommentar

La oss drite i kjønn

Det evige temaet forskjellen mellom kvinner og menn har blitt utvidet de siste årene etter hvert som fokuset har vært rettet mot ulik fordeling, på den ene siden, og flere kjønn på den andre. Hva med bare å drite i kjønn i politikk og lovverk?

jente og gutt
Skål for den lille forskjellen, eller la det hele ligge?

Kjønn blir ofte et tema i politikken

Vi kjenner igjen kjønnsdebatten fra en rekke sammenhenger. Senest fra diskusjonen om hvorvidt abortloven må skrives slik at også menn har rett til abort (ja, jeg assosierer også fra «Life of Brian»: se nederst).

På lignende vis er kjønn et tema knyttet til styresammensetning og spørsmålet om antall juridiske kjønn. Det virker som om det er viktig for staten hvilket kjønn du har, men er det viktig for deg hva som står i folkeregisteret?

Selvfølgelig er kjønn viktig

Selvfølgelig er kjønn viktig for menneskers identitet, og selvfølgelig finnes det både resultat-ulikhet og variasjon i kjønnsidentitet, men er ikke dette en privatsak?

Er i det hele tatt kvoteringer, ytringer og kjønnspoeng en positiv politikk? Jeg tror ikke det.

Et samfunn uten kjønn

… får vi selvsagt ikke, men vi kan få et samfunn der kjønn er fjernet fra lovverket. Det får konsekvenser for alle former for positiv diskriminering. Størst betydning har trolig avskaffelsen av kjønn for ekteskapslovgivningen. Ekteskapslovgivningen bør fullstendig privatiseres. Det gjøres opp til partene hvilke forpliktelser de har overfor hverandre og eventuelle barn, og tilsvarende avgrenses mengden av personer som omfattes av en ektepakt. Ektepakten kan med andre ord omfatte flere personer, eller endog ikke-personer.

Spørsmålet om juridisk kjønn blir derfor uten innhold – du kan ha det kjønnet du vil.

La oss avskaffe kjønn!

Mest lest

Arrangementer