Kommentar

Norges Bank en passiv tilskuer til kronekursfallet

Fallende kronekurs gjør nordmenn fattigere ved at importerte varer blir dyrere. Hvilken rolle har sentralbanken, og hva burde Norges Bank gjøre i denne situasjonen?

Utviklingen i verdien av Norges Banks valutareserve.
Utviklingen i verdien av Norges Banks valutareserve.

Norges Bank – landets sentralbank – gjennomfører pengepolitikken for å sikre en stabil pengeverdi og for å bidra til høy økonomisk aktivitet. Se utdrag fra sentralbankloven:

§ 1-2.Formålet for sentralbankvirksomheten

Første målsetning:

(1) Formålet for sentralbankvirksomheten er å opprettholde en stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem.
Legg merke til «stabil pengeverdi».

Andre målsetning:

(2) Sentralbanken skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.
«Nye» målsetninger for pengepolitikken.
Sentralbankloven (med et par av kommentarer).

I det gjeldende pengepolitiske regimet søker Norges Bank å oppnå prisstabilitet, gjerne kalt lav og stabil inflasjon, ved å regulere renten. Norges Bank fastsetter prisen på korte lån banker imellom ved å bestemme hva bankene får på sine innskudd i sentralbanken. Systemet er laget slik at alle kroner sover i Norges Bank over natten. Derfor kan sentralbanken fastsette renten som gjelder for korte innskudd mellom banker.

Valuta

Norges Bank har hatt måtelig suksess med denne strategien. Inflasjonen har vært høy etter covid, men det har den jo vært i andre land også. Til tross for dette er det overraskende at sentralbankens virkemiddelbruk har vært så passiv. Når bankens oppgave er å sikre en stabil pengeverdi, så ser det ut til at rentehevinger har vært det eneste gjennomførte tiltaket. Det er verdt å legge merke til at Norges Bank var relativt trege i avtrekkeren sammenlignet med en del andre toneangivende sentralbanker.

Rarere er det at sentralbanken ikke har intervenert i valutamarkedet. Figuren over viser verdiutviklingen i Norges Banks valutareserver. Verdiene øker for det meste fra år til år. Det rare består i at valutakursen er en transmisjonsmekanisme for å økte prisene i Norge. Når kronekursen svekker seg blir importerte varer dyrere. Importerte varer påvirkes ikke direkte, men disse kan også bli dyrere på grunn av at importerte substitutter øker i pris. Hvorfor har ikke Norges Bank kjøpt kroner?

Konsekvenser

I en tidligere artikkel har jeg argumentert for at det kan eksistere en negativ spiral der kronesvekkelse gjennom handlingsregelen gir økt offentlig pengebruk som gir ny kronesvekkelse. Valutaintervensjon kunne motvirke en slik effekt. Åpenbart kan den også påvirke effekten av at du blir fattig og Vedum blir rik. Jeg mener at Norges Bank burde ha implementert en mer aggressiv virkemiddelbruk – særlig ved å intervenere i valutamarkedet.

For ordens skyld: noen år i forrige årtusen arbeidet jeg i Markedsoperasjonsavdelingen i Norges Bank.

Mest lest

Arrangementer