Magasin

Nick Gillespie: Hold Amerikas grenser åpne

«Vi må bygge en mur rundt velferdsstaten, ikke de Forente Stater», hevdet Nick Gillespie nylig i en innvandringsdebatt.

11. april deltok jeg i en debatt om innvandring i Dallas som ble sponset av the Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) og The Free Press. Påstanden som ble debattert var «Amerika bør stenge grensene», og spaltisten Ann Coulter og medgrunnlegger av Compact magazine Sohrab Ahmari forsvarte den. Cenk Uygur fra The Young Turks og jeg opponerte mot den, mens Bari Weiss fra The Free Press var moderator.

Hele videoen er for øyeblikket kun tilgjengelig for Free Press-abonnenter (et månedlig abonnent koster $8 per måned; gå hit for å se detaljer), men jeg deler gladelig en video og en transkribert og lett redigert versjon av åpningsinnlegget mitt, med relevante linker lagt inn.

Jeg var nummer to til å snakke etter Ann Coulter, og noen av kommentarene mine nedenfor er direkte svar på hennes åpningsinnlegg, og trenger litt forklaring. Hun trakk et skille mellom innvandrere og deres etterkommere som var i USA før 1970 (gode) og de som kom etterpå (dårlige).

De fleste innvandrere fra før 1970 kom fra Europa, og var kommet til landet før det ble vedtatt ultra-restriktive innvandringslover tidlig på 1920-tallet som eksplisitt ble utformet for å redusere antallet jøder, italienere og andre uønskede grupper som fikk komme til Amerika. Johnson-Reed-loven forbød innvandring fra Asia fullstendig (inkludert India) og begrenset sterkt antallet nykommere fra Europa basert på opphavslandet deres. Under den nye loven fikk for eksempel bare 4 000 italienere komme til landet hvert år, ned fra et gjennomsnitt på godt over 200 000 i hvert av de foregående ti årene. Jødisk innvandring stupte med 80 prosent.

Nasjonalt opphav fortsatte å være grunnlaget for amerikansk innvandringslovgivning frem til 1965, da kvotene ble avskaffet og erstattet med et system som la vekt på familiegjenforening og senere på behovet for arbeidskraft. Sammen med Senator Philip Hart (Demokrat, Michigan) og Representant Emanuel Celler (Demokrat, New York), var Senator Ted Kennedy (Demokrat, Massachusetts) med å fremme den nye lovgivningen. Siden 1970 har det overveldende flertall av innvandrere kommet fra latinamerikanske land, spesielt Mexico og Asia.

Det følgende åpningsinnlegget er redigert av hensyn til stil og klarhet.

Jeg er den eneste liberalisten i panelet, og jeg vet at det betyr at dere antakelig tror at jeg stort sett kommer til å snakke om økonomi og narkotika. Og dere har rett; jeg kommer kommer til å snakke mest om økonomi og narkotika i kveld.

I 1902 hadde den nasjonalistiske publikasjonen Judge, som jeg er ganske sikker på at Anne Coulter hadde en spalte i, et forsidebilde som viste en gigantisk hesteskomagnet som hang i et tau med tittelen «amerikansk velstand». Og så ble alle slags stereotypisk «dårlige» innvandrere–kinesiske coolies, tyrkere med fez, rare folk som antakelig var persiske, franske skuespillerinner (!), bombe-kastende italienere, russiske bønder, europeisk-utseende folk som bare bar vesker som det sto skitt på–dratt inn mot magneten. Og bildeteksten til magneten på forsiden av denne utgaven av Judge sa simpelthen, «Den eneste baksiden av vår velstand».

Vi er en nasjon av innvandrere, men vi har aldri, aldri, aldri følt oss trygge på de som for øyeblikket strømmer over grensene våre. Så det er fascinerende å høre Ann snakke om hvordan jødene, som kom før 1970, var ganske bra. Jøder ble utestengt fra dette landet i en slik grad at millioner omkom under Holocaust fordi de ikke kunne utvandre til Amerika, inkludert Otto Frank.

Det var den loven Teddy Kennedy endret. Vi har aldri vært følt oss trygge på menneskene som strømmer over grensene våre. Det var tilfellet i 1902, og det er tilfellet i 2024.

Fjoråret hadde det AP kalte et rekordhøyt antall ulovlige grensepasseringer inn i Amerika fra Mexico. Og det gir ikke engang et komplett bilde, siden de fleste som er i landet ulovlig ikke stormer over den sørlige grensen. De kommer hit lovlig og lar være å dra. Det er derfor indere er den tredje største gruppen som er ulovlige innvandrere i Amerika. Er det bildet ditt av en ulovlig innvandrer?

Men det som er veldig merkelig med disse inntrengerne, disse menneskene som strømmer inn i landet vårt og ødelegger alt, er det de gjør når de kommer hit. De trenger seg inn i landet vårt…og så høster de avlingene våre, lager måltidene våre, klipper plenene våre, vasker toalettene våre, og passer på barna våre. For en underlig mørkets hær!

Samtidig som vi skaper panikk på grensen – og det må vi gjøre noe med – har vi gjort det vanskeligere og vanskeligere for folk å innvandre lovlig. Over 9 millioner mennesker venter på å få permanent opphold, og ventetiden har skutt i været i løpet av de siste tiårene fra «bare noen få måneder» til «årevis, muligens flere tiår».

Innvandrere vil til Amerika i dag av de samme grunnene som for 100 år siden da besteforeldrene mine kom hit fra drittland (for å bruke et Donald Trump-uttrykk), fra Italia og Irland. De kommer hit på grunn av amerikansk velstand. Og de kommer ikke hit for å ødelegge amerikansk velstand, de kommer hit for å nyte godt av den og øke den og berike og fornye den.

I motsetning til Donald Trumps påstand, bringer ikke ulovlige innvandrere med seg narkotika eller kriminalitet. Ulovlige innvandrere begår færre forbrytelser en amerikanere som er født i landet. Lovlige innvandrere begår færre forbrytelser en amerikanskfødte. Innvandrere har høyere deltakelse i arbeidslivet, og de har høyere sannsynlighet for å starte en bedrift enn amerikanskfødte. Faktisk startet innvandrere og barna deres 45 prosent av dagens Fortune 500-selskap. Men de stjeler jo fra oss, ikke sant?

Selv anti-innvandringsøkonomer som Harvards George Borjas, som selv er en flyktning fra Castros Cuba, konkluderer med at innvandrere netto er et gode fordi de utvider markeder og fyller tomrom i arbeidsmarkedet. Congressional Budget Office (CBO) har sagt at budsjettunderskuddet fremover vil bli en billion dollar mindre over de neste ti årene fordi innvandrere har forårsaket økonomisk vekst.

Så hva bør vi gjøre? Vi bør skape et system som lar flere komme hit lovlig og komme inn hoveddøren. Ingen kan stenge grensen. Peter Savodnik i The Free Press skrev nylig at selv ikke Donald Trump kunne stenge Amerikas grenser. Han kuttet, og jeg siterer her, «han kuttet lovlig innvandring ved å gjøre det vanskeligere å få permanent oppholdstillatelse eller visum,» samtidig som «han ikke klarte å hindre migrantene i å krysse grensen».

Det de som ønsker å stenge grensene egentlig ønsker seg er Forbudstiden, denne gangen for mennesker. Alkoholforbudet ble innført for 100 år siden samtidig som de første vidtrekkende eksklusjonslovene mot europeere ble innført, drevet av den samme frykten for uamerikanske innvandrere som katolikker og jøder fra Sentral- og Sør-Europa. Det var dyrt og virkningsløst. Innen et par år drakk amerikanerne mer brennevin enn de gjorde før alkoholforbudet ble innført. Vi har samme situasjon med grensekontrollen. Kostnadene har tredoblet seg siden Department of Homeland Security ble opprettet. Beløpet som blir brukt på sikre grensene har tredoblet seg, og allikevel ser vi ut til å ha mindre sikkerhet.

La oss lage et ordnet, regulert, og voksende marked for innvandring akkurat slik vi til slutt gjorde for øl og brennevin. La folk som ønsker å bo og arbeide her på fredelig vis komme hit og gjøre det. Vi kan bakgrunnssjekke dem og la dem søke fra sine egne land og deretter komme hit, til stedene de ønsker seg til, heller enn å hope seg opp ved den sørlige grensen eller på noe bestemt sted. La enkeltpersoner, kirker, bedrifter og ideelle organisasjoner sponse dem. Innvandrere blir allerede nektet de fleste former for velferd, som er rett og rimelig. Vi bør stramme det inn. Men statsgjelden vår er ute av kontroll. Vi må bygge en mur rundt velferdsstaten, ikke de Forente Stater.

Vi må legalisere innvandrere som blir trukket hit av magneten som vår velstand er og komme i gang med å bygge vårt lands fremtid heller enn å forsøke å gjenreise en loslitt og innbilt fortid.

Artikkelen er oversatt til norsk av David Oftedal. Artikkel er gjengitt med tillatelse fra Reason.com. Reason er ikke ansvarlig for oversettelsen.

Mest lest

Arrangementer