Kommentar

Engi maðr skal atför at öðrum gera

Liberalistisk tankegods kan trekkes langt tilbake i tid. Liberalister synes gjerne at dette er åpenbart siden rett og galt, eller naturlige rettigheter, er tidløse. Et interessant eksempel er motstandsretten, slik den er formulert i Frostatingsloven.

Frostatingsloven
Frostatingsloven der motstandsretten er uttrykt.

Motstandsretten er retten til å avsette kongen dersom kongen gjør voldsverk mot en annen. Denne retten ble skrevet inn i Frostatingsloven, som ble nedtegnet i perioden år 1000 – 1200. Tankegangen er lett å kjenne igjen for liberalister:

Ingen mann skal gjøre voldsverk mot en annen, verken kongen eller en annen mann. Hvis kongen gjør det, skal man skjære hærpil.

Frostatingsloven

Den første helsetningen sier at ingen skal gjøre voldsverk mot en annen, eller som vi sikkert ville ha sagt det i dag: ingen har rett til å initiere aggresjon overfor en annen. Dette er ikke-aggresjons prinsippet.

Det neste leddet uttrykker selve motstandsretten. Formuleringen gir rett til å avsette tyranniske herskere. Slik det står skrevet kan det tolkes som en motstands plikt.

Formuleringen leder tankene hen på et mye senere uttrykk – Gadsden flagget:

Don't trad on me
Ikke tråkk på meg.

Vi er så heldige å leve i en tid der konflikter og ulikt syn håndteres ved debatt og ved valg. Det er synd at utløp for mindretalls-synspunkter nå vil bli vanskeligere gjennom en valglov som stiller langt strengere krav til å kunne stille liste ved valg. Særlig føles dette som en tyrannisk lov for dem som allerede mener at voldsmakta gjør voldsverk mot en annen.

Mest lest

Arrangementer