Debatt

Nei til kuwaitifisering av Norge

Arne Eidshagen skrev her på Liberaleren 30.mai at oljepengebruk er OK. Nei, det er det ikke. Hvorfor er oljepengebruk ikke OK? Norge må unngå en kuwaitifisering av økonomien.

Kuwait er et veldig rikt land med mange ganger så mange arbeidsinnvandrere som statsborgere. Arbeidsinnvandrere med lange arbeidsdager og få rettigheter. Statsborgerne derimot, kan leve et luksusliv – uten å betale skatt. Oljeinntektene betaler det meste.

I Norge er vi vant til å rope på staten for det meste. «Måk sjæl», sa daværende byrådsleder Rune Gerhardsen da folk en snerik vinter ropte på kommunen for å måke fortauene. Hvorfor har vi egenandeler når vi er så stolte av at Norge har universelle helsetjenester uavhengig av tykkelsen på folks lommebok? Jo, for å hindre overforbruk.

Kuwait City. Foto: Jes Romero / Shutterstock.com

Det finnes ikke et problem så lite at ingen kan kreve at det betales av staten. Ingen organisasjon er sikret sin fremtid før den har fått egen post på statsbudsjettet. Heldig er den politiker som finner et formål eller en interessegruppe som ikke har post på statsbudsjettet, og som ikke er oppdaget av andre ennå.

Handlingsregelen ble fremstilt som en velsignelse for Norge, fordi den hindrer at populistiske politikere kaster penger efter folk for å få stemmene deres. Faren for at norsk økonomi skal gå helt av skaftet er stor. Men avkastningen fra Oljefondet er så stor at de siste 12 – 15 årene er beløpet som fases inn i statsbudsjettet gjennom Handlingsregelen mer enn doblet. Enhver finansminister eller medlem av Finanskomiteen kan kalle seg ansvarlig ved å henvise til at man bare følger Handlingsregelen. Derfor bør den faktisk strammes inn, jo mer penger Oljefondet tjener.

Hva skjer hvis Oljefondet fortsetter å vokse, Handlingsregelen ikke strammes inn, mens skatter og avgifter kuttes? Jo, norsk økonomi kuwaitifiseres. Nordmenn blir vant til at staten betaler for alt mellom himmel og jord, mens deres eget ansvar for å ta valg for egne liv og betale for valgene pulveriseres.

For noen år siden var oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja en aktuell sak i norsk politikk. Da skrev jeg på Liberaleren om hvorfor liberalister kunne si nei til dette:

«Mange av argumentene i artikkelen der jeg forsvarte svart arbeid kan også brukes mot oljeboring: Staten har nok inntekter, politikerne bruker pengene for dårlig, og på for mange oppgaver samtidig. Staten trenger ikke de inntektene den vil få hvis olje- og gassfunn viser seg å være drivverdige, og utvinnes i høyt tempo. Dét staten trenger, er mindre inntekter. Ikke mer.

Staten bør slankes, både fordi staten ikke bør ha så mange oppgaver som idag (et ideologisk standpunkt), og for å løse primæroppgavene på en bedre måte enn idag. Man slanker ikke staten ved å gi den intravenøse skatteinntekter fra oljeindustrien i tiår fremover.»

Skal man oppmuntre nordmenn til å ta ansvar for eget liv fremfor å rope på staten, unngå en stat som stadig vokser, skape grunnlag for omstilling både i offentlig og privat sektor, så kan man ikke fortsette å fase oljepenger inn i statsbudsjettet på samme måte som hittil.

Mest lest

Arrangementer