Debatt

Gi Oljefondet til Ukraina?

Hvorfor har vi egentlig et Oljefond? Er det til velsignelse eller forbannelse? Hvordan skal gevinsten fra gull-loddet fordeles?

Image by ChiaJo from Pixabay

La meg innledningsvis komplimentere Per Aages flotte retoriske grep i Liberaleren med artikkelen: «Nei til Kuwaitifisering av Norge«. De fleste av oss ser ikke på Kuwait som noe idealsamfunn. Dog, for å si det som engelskmennene gjerne gjør: I beg to differ.

Problemet i argumentasjonen kan vises i dette sitatet fra artikkelen: «Dét staten trenger, er mindre inntekter. Ikke mer.«.

Åpenbart trenger ikke staten penger, eller mer penger, eller mindre penger. Staten trenger ingen ting. Staten er en fiksjon. Hvis vi alle begynte å ignorere staten fra i morgen av, så ville ikke staten eksistere.

Mitt poeng er snarere: Når staten har så store oljeinntekter – hvorfor har vi et så tungt skattetrykk?

Oljeinntektene burde være tilstrekkelige til å drive statens grunnleggende funksjoner – mer enn nok. Det er folk som har behov for inntekter. Når staten allerede har enorme inntekter, så burde det være overflødig å skattlegge befolkningen i form av skatter og avgifter i tillegg til velferdstapene knyttet til skattekiler og importvern. Å fjerne disse tingene er et poeng fordi:

  • Det er riktig å la folk beholde sin egen eiendom
  • Å fjerne velferdstapet fra skatt (og lignende) vil åpne for økt velferd

Å avvikle all beskatning innebærer selvsagt å drastisk redusere størrelsen på statsbudsjettet. Med dagens markedsverdi på fondet vil handlingsregelen gi et normalbudsjett på 528 milliarder kroner. Å klare dette virker plausibelt. Faktisk kunne det skjæres ytterligere til beinet og overskuddet på fondet brukes til negativ skatt, eller en annen form for borgerlønn.

La oss tenke litt på hvorfor vi har fondet. Den rådende ideologien sier at vi har fondet fordi vi skal fordele petroleumsformuen over flere generasjoner. I prinsippet til evig tid. Slik kan vi tenke på det, eller vi kan tenke annerledes på det. Her er noen alternativer:

  • Vi kan knytte fondet til pensjonsbetalinger (som i navnet SPU)
  • Vi kan fortsette som i dag å fordele verdiene i form av offentlige tjenester og overføringer
  • Vi kan gi fondet til Ukraina
  • Vi kan dele ut fondet til befolkningen nå – i form av kontanter

Noe som i alle fall ikke gir noen mening er at staten skal eie store verdier.

Disse løsningene har en rekke problemer knyttet til seg, som jeg antar at vil være åpenbare for de fleste. Min løsning er derfor:

Kutt offentlige utgifter til beinet, fordel resten over tid, slutt med å skattlegge folk.

Skatt er tyveri.

Mest lest

Arrangementer