Ukategorisert

Lærdom fra den virkelige verden

For to år siden ble det tillatt å selge reseptfrie legemidler i dagligvarebutikkene. I motsetning til hva mange trodde har dette ikke ført til død og forferdelse. Det har faktisk gått bra.

Det burde vært den mest selvsagte ting i verden. Når man hadde hodepine eller var forkjølet burde man kunne gå innom en butikk og kjøpe legevitenskapens undere, smertestillende tabletter og nesespray. Men slik var det ikke, salget av disse midlene, som kostet et par tiere, var reservert en spesiell gruppe mennesker med offentlig autorisasjon.

Dommedagsprofetiene var mange. Salg av reseptfrie legemidler ville føre til økt forbruk, forgiftning, misbruk og feilbruk. Distriktsapoteker ville dø, og pasientene med en liten forkjølelse likeså. Flere ville bli narkomane, og de som allerede var narkomane ville gå over til hardere stoffer. En liberalisering ville også «svekke befolkningens respekt for legemidler«.

I dag må vi vel kunne si at liberaliseringen ikke har hatt noen som helst negative konsekvenser. Det samme kan sies om liberaliseringen av bokmarkedet, åpningstidsbestemmelsene, salg av rusbrus i dagligvarehandelen, fargefjernsyn, lokalradio, økte bingopremier og selvbetjeningspol. Ser noen et mønster?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jens Voltersvik
Jens Voltersvik
16 years ago

Ja, dette må være et nederlag for de mørke krefter. Også kjøp av reseptfrie legemidler i dagligvare-butikk gjør det lettere å være kunde.
Så for vi bare krysse fingrene og håpe at allmenheten ikke blir konfrontert med en klar venstrevridd forskningsrapport – i et forsøk på innskrenkinger. Vi har nu en rejering med SV og et radikalisert Ap- og det gjør at man må være mere på vakt mot de mørke og reaksjonære krefter.

Fra arkivet