Ukategorisert

Privatisering av SAS?

Det kan gå mot privatisering av SAS. Dersom Norge ikke stiller seg på bakbeina.

Den påtroppende svenske regjeringen har signalisert at den ønsker å selge sin eierandel i SAS. Nå viser det seg at den danske regjeringen går inn for deg samme. Jacob Jensen, talsmann for næringslivssaker i Venstre i Danmark, sier til Jyllands-Posten at et salg bør skje raskt og at SAS bør være solgt innen to år. Den danske regjeringen vil ta kontakt med den svenske for sammen å legge press på den norske regjeringen.

SAS er et merkelig selskap. Startet etter krigen og fortsatt eid 50% av de skandinaviske landene. Storebror Sverige har 21,4% av aksjene mens Norge og Danmark må greie seg med 14,1%. Til sammen har landene dermed kontroll i selskapet. Resten av aksjene blir handlet på børsene i Norden.

Mens SAS i årene etter krigen var en kilde til en skandinavisk nasjonalistisk stolthet har selskapet de siste årene vært en kilde til irritasjon blandet med tristhet, både for passasjerer og aksjonærer. Først kom konkurransen fra lavkostselskapene, så kom 9/11, og så kom høye oljepriser. Dette har rammet alle flyselskaper hardt, men SAS har hatt en spesielt tøff tid. Dette skyldes i hovedsak en oppblåst kostnadsstruktur, ingen flyselskaper har produsert så lite flytimer med så store kostnader. Dette er helt naturlig, all den tid SAS ikke har hatt sterke eiere som har stilt tøffe krav. Fagforeningene i SAS er mange og sterke, og de har ikke stått og sett på omstillingene i selskapet uten å markere seg. SAS har hatt store problemer med dårlig regularitet, stort sett på grunn av mange streiker, både varslede og ikke-varslede. Denne skribenten, som reiser en del, har ikke telling på hvor mange ganger jeg har

De siste par årene har SAS kuttet kostnader og effektivisert driften. I tillegg har konkunkturene snudd, og SAS totalt sett er nå et selskap som i alle fall går i balanse. Framtiden ser likevel tøff ut, med økt konkurranse og fortsatt høye oljepriser. Kanskje er det også finansielt sett et passende tidspunkt for Norge å selge seg ut?

Spørsmålet er om det finnes noen som helst sjanse for at den norske regjeringen gjør det. AP har gjennomført flere store privatiseringer tidligere og kunne kanskje ha vært åpne for et salg, men SV og SP ønsker at staten skal ha en «mer aktiv» rolle i næringslivet, så totalt sett er det vel tvilsomt. Det finnes ingen som helst praktiske grunner til at Norge skal eie en stor del av et flyselskap, flytransport er noe markedet og private selskaper fint kan sørge for på egen hånd. En eierandel på 14% er heller ikke stor nok til at Norge har noen praktisk innflytelse, dette viste seg klart da SAS la ned verkstedet i Stavanger, til ramaskrik fra norske politikere som ikke hadde mulighet til å påvirke beslutningen.

Kanskje står man igjen med nasjonalisme som eneste grunn til eierskap, alle andre store sivilisasjoner har tross alt sine «flag carriers». Det ble store protester i England da British Airways fjernet det britiske flagget fra halen på sine fly, og de måtte raskt frem med malerpenslene igjen. Det samme har vi vært gjennom i Norge. I tillegg har vi fagforeningene, som ønsker staten som eier, fordi de da slipper markedets krav, med alle følger det får for arbeidsinnsats og lønn. John Lyng, tilitsvalgt i SAS i Norge, ønsker at den norske staten skal kjøpe de svenske aksjene, dersom de blir solgt. Får han med seg kaoskameratene på det blir nok resultatet status quo, det er lite sannsynlig at Sverige og Danmark selger til Norge.

Så da er det bare å gjøre seg klar til nye vintre med dårlig service, streiker og endeløse forsinkelser. Liberalerens oppfordring: Fly Norwegian.

Mest lest

Arrangementer