Ukategorisert

Enorme likheter!

De som fortsatt tror det er forskjeller mellom de tradisjonelle politiske partiene i Norge, bør lese dagens utgave av Finnmarksposten. Til og med den lokale høyrelederen reagerer på den store enigheten.

For skribentene i Liberaleren har det vært morsomt å lese debatten etter artikkelen Liberalister bør ikke stemme H eller FrP i Oslo, skrevet av Bent Johan Mosfjell. Argumentene Mosfjell bruker gjelder for mange flere kommuner enn Oslo.

I dagens utgave av Finnmarksposten måtte partiene som stiller til valg i Nordkapp svare på spørsmål fra lokalavisen. Senterpartiet, SV, Kystpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre fikk de samme spørsmålene, spørsmål om alt fra kommuneøkonomi til å bygge ny cruiseskipskai. De forskjellige ordførerkandidatene svarte omtrent det samme på spørsmålene. Det er ingen forskjeller mellom Høyre og SV eller Senterpartiet og Fremskrittspartiet i fiskeri – og turistkommunen Nordkapp, ifølge den 2-sidersvalgartikkelen i Finnmarksposten. Det er veldig, veldig, veldig betenkelig! Spesielt i en kommune der utfordringene står i kø. ROBEK-registeret er nemlig ikke langt unna for Nordkapp kommune.

Overrasket
Etter at skribenten hadde lest oppslaget i Finnmarksposten, ble lederne i Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti kontaktet, parti som per definisjon står på ikke-sosialistisk side. Lokalpartilederne hadde gjort den samme observasjonen som skribenten, at partiene er enige i det aller meste.

–Jeg er overrasket over at partiene er så like. Etter dette valget må vi klare å få kommunen på rett kjør. Alle er enige om å ta nødvendige grep, sier leder i Nordkapp Høyre, Marita Melsbø Nilsen.

Høyrelederen glemmer glatt at politiske vedtak og politisk innblanding ikke løser problemene, slik Bent Johan Mosfjell skriver i artikkelen De vil, de vil, men får det ikke til!

–Det var kun noen få formulleringer som var forskjellige. Jeg innrømmer at det er merkelig, sier formann i Nordkapp Fremskrittsparti, Renate Kilaas Isaksen.

Isaksen legger til at hun tror Fremskrittspartiet vil skille seg ut i praktisk politikk i forhold til de andre, uten at hun kan bevise dette ettersom Fremskrittspartiet ikke har vært representert i Nordkapp kommunestyre de siste periodene.

(Finnmarksposten er dessverre ikke tilgjengelig på internett.)

Tags:

Mest lest

Arrangementer