Ukategorisert

Slutt på gratisarrangement?

Det trenger ikke bety noe at Kultur – og kirkedepartementet ser på saken, men det kan også bety reguleringer som begrenser en rekke friheter.

Stein Bjelland i festivalen Numusic i Stavanger frykter konsekvensene av ulike gratis arrangement. Han mener arrangement der publikum slipper å betale inngangsbillett ødelegger for konserter der publikum må betale inngangspenger.

En undersøkelse gjort blant konsertarrangørene i Stavanger viser at selv om det tilbys stadig flere konserter, synker publikumsmengden, melder NRK.no.

Aktører som mottar skattefinansiert støtte får konkurransefortrinn i forhold til aktører som ikke er velsignet av offentlig sektor. Konkurransefortrinnet kan brukes til gratis inngang eller redusert pris på billettene. Et eksempel kan være VG-lista Topp 20, altså konserter der NRK bidrar, spesielt gjennom markedsføring. NRK finansieres i stor grad gjennom skatt. At NRK er med på å arrangere store konserter, gjør driften vanskelig for aktører som ikke har hjelp av skattefinansierte subsidier. Løsning er å la aktørene konkurrere på like vilkår, men da må staten trekke seg ut av kultur – og næringslivet. Liberalister ønsker dette, men denne tanken er helt sikkert er kvalmende for sosialdemokrater.

Willam Hazell, som var programkoordinator under kulturbyåret i Bergen, mener det er verdt å undersøke hvilke innvirkninger gratiskonserter har på publikumstilstrømning til andre arrangement. Han mener Kultur – og kirkedepartementet skal se på saken. Det trenger ikke bety noe, men det kan også bety at Trond Giske ønsker å slå nok et slag for knutepunktfestivalene, altså festivaler som får skattefinansiert støtte hos staten. Hvis Giske vil slå dette slaget, kan det bety et forbud mot gratisarrangement med de ulempene det medfører. Et generelt forbud kan bety at puber ikke får ha fri inngang på konserter eller tilsvarende arrangement. Det vil krenke mange rettigheter, alt fra avtalefriheten til den private eiendomsretten.

Skribenten må legge til at ingen ting tyder på at Giske vil foreslå reguleringer, men det er umulig å vite helt sikkert. Ingen trodde det vill bli et forbud mot svartebørshandel da forslaget dukket opp i 1999. I dag er forslaget en realitet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer