Ukategorisert

Hjort på regjeringsjakt

Bjørn Hjort har tatt initiativ til et opprør mot regjeringen, blant norske kommuner. Målet er å få større overføringer!

Det spesielle med dette opprøret er at det er en av regjeringens egne lokalpolitikere som står bak. Bjørn Hjort, med mellomnavnet Erik er varaordfører for Ap i Eidsvoll. Ap fortsetter i denne perioden dét samarbeidet med SV og Sp som begynte i 2003. For å ha flertall er koalisjonen utvidet med en bygdeliste som ble dannet for 20 år siden, blant annet i protest mot Aps maktarroganse.

Bakgrunnen for opprøret er en undersøkelse Kommunenes Sentralforbund, kommunenes egen interesseorganisasjon, har gjort. Den viser at 9 av 10 kommuner må kutte i tjenestetilbudet.

Hjort poengterer overfor Kommunal Rapport at når det ikke er mer å skjære ned på, vil innsparinger gå ut over skoler og sykehjemsplasser.

Vi husker godt at under den forrige regjeringens tid ble det satt igang et partistyrt «opprør», ledet av en lokal Ap-politiker med bakgrunn fra regjeringsapparatet (Tore Hagebakken).

Denne gang kan et slikt opprør svi mer, fordi det er en av regjeringens egne som er initiativtager. På toppen av det hele har Eidsvoll SP-ordfører. Altså en partifelle av den som styrer pengesekken; kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Kanskje ordfører Teslo og varaordfører Hjort ikke har fått med seg SP-leder og ex-kommunalminister Åslaug Hagas skryt om alle milliardene kommunene har fått siden denne regjeringen tiltrådte i 2005?

Eller er det virkeligheten som ser annerledes ut fra landets rådhus, enn fra statsrådskontoret i departementet?

Liberaleren har flere ganger påpekt at det er behov for reformer i forholdet mellom staten og kommunene. Dagens uklare rolleforhold bidrar til et gjensidig svarteperspill, fremfor å ta fatt på utfordringene.

Daværende kommunalminister Erna Solberg og utdannelsesminister Kristin Clemet fikk mye kjeft for sin påstand om at penger ikke løser alle problemer. Det handler også om organisering og prioritering.

For å ta et ferskt eksempel, fra skoledebatten. Der Norge ofte scorer under middels på internasjonale tester i skolesektoren, er Finland i øvre sjikt. Ser vi på pengebruken, er derimot Norge verdensmester (skolesektoren). Når land som bruker mye mindre ressurser får langt bedre resultater er det innlysende at det ikke handler om penger, men om hvordan pengene brukes.

Vi mener det er litt for lettvint å løpe til Stortinget å be om mer penger (allerede i revidert), når Eidsvollspolitikernes egne partifeller i regjering beviselig har brukt milliarder mer de to siste årene enn det som ble brukt de foregående fire år. Da handler det ikke om penger.

Om regjeringsjakten til Eidsvolls Hjort faktisk skaper problemer for regjeringen, gjenstår å se. Da må han få følge av partifeller landet over, som lar være å skjele til partitaktikk (altså å la være å kritisere sine egne).

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer