Ukategorisert

Du får fortsatt reise med fly

Lars Sponheim, Venstres leder, har lekt med tanken om å rasjonere sydenturene. Fremtiden i våre hender ønsker reklameforbud på flyreiser. Ingen av tiltakene er aktuelle, ettersom fly er det beste alternativet når avstandene er store.

I dag presenterte Avinor prosjektrapporten ”Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart”. Politikerne vil fortsatt regulere denne delen av samferdselssektoren i stor grad, men ikke så mye som noen politikere og Fremtiden i våre hender ønsker. Fly er faktisk det beste alternativet for mange av oss.

Målsetningen er nullvekst i utslipp av klimagasser fra luftfarten frem mot 2020, selv med betydelig trafikkvekst, ifølge en pressemelding fra Avinor. Få nye forbud vil komme, men det forventes modernisering av både flyflåten og flyplasser. Rapporten viser at det er mulig å begrense utslippene fram mot 2020 med den teknologien som vil være tilgjengelig de kommende årene. Det betyr at politikerne forblir fornøyde, og borgerne får fortsatt ”statlig tillatelse” til å fly på ferier med jevne mellomrom.

Det er Avinor sammen med SAS Norge, Widerøe, Norwegian og NHO som står bak rapporten ”Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart” som ble presentert i dag.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kongen
Kongen
14 years ago

Snakk om å være blind og døv for innvendinger og korrigeringer. Som det går klart frem av kommentarene til den forrige saken Solvik skrev om Sponheims utspill (og som han lenker til i teksten), har Sponheim aldri lekt med tanker om tvungen rasjonering av noe som helst. Men han har som ansvarlig og miljøbevisst politiker gitt et signal til forbrukerne om hva han vurderer som fornuftig prioritering av deres midler når de skal på ferie: Heller én tur på to ukers lengde enn to turer på én ukes lengde. Det er politisk lederskap å fronte slike balanserte politiske signaler, ikke… Read more »

Sivert Sæterbø
14 years ago

Ingenting av det Sponheim «drømmer» om vil skje i fremtiden.. Den såkalte rike verden har sagt i fra seg mulighetene til all økonomisk vekst som kunne ha vært en bærebjelken i en renere verden inn i fremtiden.. I dag er allerede den rike verden nærmest 100% prisgitt tusener av HELT NØSVENDIGE produkter fra lavkostland for at sammfunnene ikke skal kollapse. Og det er mennesker med livssyn som f. eks Lars Sponheim som aksellerer vestens fremtidige hjelpesløshet og en stadig aksekkererende avhengighet av lavkost/utviklingsland.. Fortsetter det slik et par tiår til, vil det være den «tredje» verden som dikterer utviklingen i… Read more »

Fra arkivet